GREY KOLLEGE SEKONDÊR
PARALLELMEDIUMSKOOL VIR SEUNS

GREY COLLEGE SECONDARY
PARALLEL MEDIUM SCHOOL FOR BOYS

Oor ons | About Us

Sir George Grey

Governor of the Cape Colony, 1855

Wie Is Ons? | Who Are We?

Grey Kollege is in 1855 deur Sir George Grey gestig. Dit is die oudste skool noord van die Garieprivier, en die derde-oudste skool in Suid-Afrika. Grey streef daarna om elke Grey-seun met die nodige lewensvaardighede, kennis en ervaring toe te rus om in ‘n goed-gebalanseerde en suksesvolle volwassene te ontwikkel.

Grey College was founded by Sir George Grey in 1855. This is the oldest school north of the Gariep River, and the third-oldest school in South Africa. Grey College strives to equip every Grey boy with the life skills, knowledge and experience that will enable him to develop into a well-balanced, successful adult.

X