GREY KOLLEGE SEKONDÊR
PARALLELMEDIUMSKOOL VIR SEUNS

GREY COLLEGE SECONDARY
PARALLEL MEDIUM SCHOOL FOR BOYS

Menu

Sport Fasiliteite | Sport Facilities

Grey Kollege bied wêreldklas sportfasiliteite om die beste ontwikkeling van sport- talent by die skool te verseker.

Grey College offers world-class sports facilities to ensure the best development of sports talent at the school.

Grey Pavilion

Grey Pavilion serves as the hub of activities on sports days and overlooks the main rugby fields where cricket matches also take place in season. The facility can be rented out for seminars, weddings and events and can accommodate up to 150 people. Grey Paviljoen dien as die middelpunt van aktiwiteite op sportdae en kyk uit oor die hoof-rugbyvelde waar krieketwedstryde ook gedurende die seisoen plaasvind. Die fasiliteit kan uitverhuur word vir seminare, troues en geleenthede en kan ‘n maksimum van 150 mense akkommodeer.

College Corner

The wooden deck at the main rugby fields is the home of the Grey Supporters Club and Old Greys. Die Houtdek onder die bekwame bestuur van die Reünie huisves die Grey Ondersteunersklub, sowel as die Oud-Grey’s tydens sportgeleenthede. Hulle lewer 'n wonderlike diens aan die Grey-gemeenskap.

Grey Astro

The Grey Astro Hockey field provides a top class hockey facility, together with 4 other grass hockey fields. The supporters deck and Casa Parentum also forms part of this development. Die Grey Astro Hokkieveld verskaf ‘n topklas hokkiefasiliteit, tesame met vier ander grasvelde. Die ondersteuners se houtdek, sowel as die Casa Parentum vorm ook deel van hierdie ontwikkeling.

Gustav Fichardt Swimming Pool | Swembad

The Gustav Fichardt swimming pool conforms to Olympic standards and the roofed pavilion has a seating capacity for 2000 spectators. The pool hosts swimming galas and water polo. In 1925 het Grey Kollege reeds een van die eerste skole in die land geword om ‘n swembad van sy eie te bou. Die Gustav Fichardt-swembad het £18 000 gekos om te bou, en in later jare is die swembad ontwikkel tot een van die beste kompetisie-fasiliteite in Bloemfontein. Aanvanklik is daar ook twee duikplanke gebou, maar in die 1990’s is dit verwyder Die swembad voldoen aan Olimpiese standaarde en die onderdak-paviljoen bied sitplek vir ‘n maksimum van 2000 toeskouers. Die swembad word gebruik vir swemgala’s, sowel as waterpolotoernooie.

Muurbalbane | Squash Courts

Grey Kollege het 4 muurbalbane.
Grey College has 4 squash courts.

Cricket fields and practice nets | Krieketvelde en oefen-nette

Cricket fields and practice nets: Grey has 7 cricket fields, 15 synthetic and 18 grass surface nets. An indoor centre is currently being built. Cricket matches are played on the GCB, Windmill Park, Tommix and at the Grey Collage Oval fields.
Krieketvelde en oefennette: Grey beskik tans oor sewe krieketvelde, 15 kunsmatige nette en 18 grasnette. Die skool is tans besig met die aanbou van ‘n binnenshuise krieketsentrum. Krieketwedstryde word op die GCB, Windmill Park- , Tommix- asook op die hoofvelde by die Grey College Oval gespeel.

Rugbyvelde | Rugby Fields

Grey het 8 rugbyvelde.
Grey has 8 rugby fields.

Windmill sokkerkompleks | Windmill soccer complex

Die Windmill sokkerkompleks bestaan uit vier uitstekende velde en ‘n splinternuwe klubhuis. Verkskeie toernooie word jaarliks hier aangebied. The Windmill soccer complex comprises of four excellent fields and a brand new club house. Various tournaments such as the Nedbank Soccer Tournament are hosted each year.

Tennisbane | Tennis courts

12 “all-weather” tennisbane verskaf uitstekende fasiliteite.
12 all-weather tennis courts provide excellent facilities.

Table Tennis Tables | Tafeltennis Tafels

Table tennis facilities include 12 table tennis tables.
Tafeltennis-fasiliteite behels 12 tafeltennis-tafels.

ITEC Gimnasium | Gymnasium

Daar is by Grey Kollege baie klem op die professionele beoefening van sport, daarom moet die fasiliteite om dit te ondersteun ook op professionele vlak wees. Grey was een van die eerste skole in die land met ‘n toegeruste gimnasium sowel as ‘n biokinetiese sentrum. Daar is ‘n gekwalifiseerde mediese praktisyn sowel as ‘n fisioterapeut tot die seuns se beskikking indien hulle dit sou benodig. Die gimnasium word gereeld opgegradeer en word bestuur deur hoogs-gekwalifiseerde personeel. The Grey ITEC Gymnasium is one of the many great facilities the school has to offer. The main purpose of the gymnasium is to train sport teams to represent Grey College at the highest level on the sports field.

Ablution Facilities | Ablusiegeriewe

Splinternuwe ablusiegeriewe is vanjaar by die hoofveld aangebring.
Brand new ablution facilities were built at the main rugby field.

Scroll Up
X