GREY KOLLEGE SEKONDÊR
PARALLELMEDIUMSKOOL VIR SEUNS

GREY COLLEGE SECONDARY
PARALLEL MEDIUM SCHOOL FOR BOYS

Menu

Akademiese Fasiliteite | Academic Facilities

Musieklokaal | Music Complex

Die musiekblok bestaan uit ‘n goed-toegeruste oefenkamer vir die koor en verskeie van die instrumentale groepe, terwyl individuele persone ook kan oefen in die kleiner oefenkamers. Daar is ook voorsiening gemaak vir diegene wat musiek as vak neem en praktiese klavieronderrig word aangebied, sowel as musiekteorie.

Skeinat | Science Block

There is a special section with books written by Old Greys such as CM van den Heever, WA de Klerk, Etienne Leroux, Sir Laurens van der Post and Eben Venter. It is also the heart of the Moodle project (e-learning) which is accessible to all boys and parents. It provides the daily lessons of all educators on the Internet and can also be used for revision and enrichment. This project was also made available to a disadvantaged school in Dewetsdorp

Read More...

Krause Biblioteek | Library

Die Krause biblioteek is een van die bes-toegeruste en grootste skoolbiblioteke in Suid-Afrika. In die vroeë 1950’s is daar begin met die bouprogram vir die skool se eeufees in 1955. Een van die belangrikste komponente van hierdie bouprogram was die bou van ‘n onafhanklike biblioteek. In 1958 is die Krause-biblioteek in gebruik geneem. Die biblioteek is ‘n belangrike bron van navorsing oor Grey Kollege en spog met ‘n unieke versameling werke deur oud-leerders, wat insluit sommige oorspronklike manuskripte. Baie bekende Oud-Greys wat hul naam gemaak het as skrywers sluit in CM van den Heever (wenner van die Hertzogprys), WA de Klerk (wenner van die Hertzogprys), Etienne leroux (wenner van twee Hertzogpryse), Sir Laurens van der Post en Eben Venter. Van hul werke is in die skool se versameling.

Read More...

IT Sentrum

Daar is op die oomblik twee volledig toegeruste IT-sentrums by die skool waar die vakke Inligtingstegnologie en Rekenaar Toepassingstegnologie (CAT) aangebied word. Daar is min of meer 40 rekenaars in elke lokaal en opgeleide personeel staan in beheer van hierdie sentrums. Die skool is ook ‘n geregistreerde aanbieder van die ICDL-kursus en verskeie van die personeel is ook opgelei om hierdie kursus aan te bied aan buitestaanders. Tegnologie word op ‘n gereelde basis opgegradeer en die skool by op datum met nuwe ontwikkelinge in die veranderende wêreld van tegnologieMaintenance has been our main focus in 2018, with current classroom technology reaching "end of life" and spare parts being difficult to source. Therefore, we are utilizing the IT budget to replace the ageing equipment. The Microsoft agreement ensures that we have the latest software on our computers. At the moment we use Windows 10 Spring Creators Update & Office 2016. Access to Office 365 is included.

Scroll Up
X