GREY KOLLEGE SEKONDÊR
PARALLELMEDIUMSKOOL VIR SEUNS

GREY COLLEGE SECONDARY
PARALLEL MEDIUM SCHOOL FOR BOYS

Aansoeke | Applications

AANSOEKVORMS | ADMISSION FORMS

AANSOEKE WORD INGEWAG VIR 2023 VANAF 20 APRIL 2022.

LAAI DAN ASB. DIE VORMS AF, SKANDEER ALLE DOKUMENTE (SLUIT ASB. NOVEMBER 2020, SOWEL AS 2021 SE RAPPORTE IN)
EN EPOS NA OFFICE@GC.CO.ZA VOOR 31 JULIE 2022.

Moenie vergeet om te registreer vir ons Opedag nie!

APPLICATIONS WILL OPEN FOR 2023 ON 20 APRIL 2022.

PLEASE DOWNLOAD THE FORMS THEN  (INCLUDE THE NOVEMBER 2020 AS WELL AS THE 2021 REPORTS), SCAN ALL THE DOCUMENTS AND EMAIL TO OFFICE@GC.CO.ZA BEFORE 31 JULY 2022.

Don’t forget to register for our Open Day!

X