GREY KOLLEGE SEKONDÊR
PARALLELMEDIUMSKOOL VIR SEUNS

GREY COLLEGE SECONDARY
PARALLEL MEDIUM SCHOOL FOR BOYS

Besigheidstudies | Business Studies

Gr.10

Gr.11

16 JULIE | JULY 2020

  • Voltooi klas aktiwiteite vir Hoofstuk 2.1: Bemarkingsfunksie

  • Complete class activities for Chapter 2.1: Marketing function.

  • Berei voor vir klastoets oor bogenoemde vir Donderdag 23 Julie 2020.

  • Prepare for your class test on Thursday, 23 July 2020.

3 AUG

Gr.12

16 JULIE | JULY

  • Voltooi klas aktiwiteite vir Hoofstuk 4.5: Spanprestasie

  • Complete class activities Chapter 4.5

  • Berei voor vir klastoets oor bogenoemde vir Woensdag 22 Julie 2020

  • Prepare for your class test on Wednesday, 22 July 2020.

X