GREY KOLLEGE SEKONDÊR
PARALLELMEDIUMSKOOL VIR SEUNS

GREY COLLEGE SECONDARY
PARALLEL MEDIUM SCHOOL FOR BOYS

Ikone | Icons

Bekende oud-Grey’s | Well-known Old Boys

Grey voel geëerd om soveel suksesvolle oud-Grey’s te hê, dat hulle heel eenvoudig net te veel is om op te noem. 

Daar was onder meer al 46 Springbokke en 16 Blitzbokke opgelewer.

Grey is honoured to have had so many successful Old Boys, that there are too many to mention. 

There have been 46 Springboks and 16 Blitzboks from our school.

‘n Paar Voorbeelde van Uitsonderlike Grey Gentlemen is | Examples of Extraordinary Grey Gentlemen are

X