GREY KOLLEGE SEKONDÊR
PARALLELMEDIUMSKOOL VIR SEUNS

GREY COLLEGE SECONDARY
PARALLEL MEDIUM SCHOOL FOR BOYS

Krause Biblioteek | Library

"The only thing that you absolutely have to know, is the location of the library."

Albert Einstein

Die Krause biblioteek is een van die bes-toegeruste en grootste skoolbiblioteke in Suid-Afrika. In die vroeë 1950’s is daar begin met die bouprogram vir die skool se eeufees in 1955. Een van die belangrikste komponente van hierdie bouprogram was die bou van ‘n onafhanklike biblioteek. In 1958 is die Krause-biblioteek in gebruik geneem.
Die biblioteek is ‘n belangrike bron van navorsing oor Grey Kollege en spog met ‘n unieke versameling werke deur oud-leerders, wat insluit sommige oorspronklike manuskripte.
Baie bekende Oud-Greys wat hul naam gemaak het as skrywers sluit in CM van den Heever (wenner van die Hertzogprys), WA de Klerk (wenner van die Hertzogprys), Etienne leroux (wenner van twee Hertzogpryse), Sir Laurens van der Post en Eben Venter. Van hul werke is in die skool se versameling.

Die waarheid van Albert Einstein se woorde: “The only thing that you absolutely have to know, is the location of the library,”  is in 2018 bevestig met die horde Grey-besoekers aan die Krause Biblioteek. Dit sluit oud-Greys en donateurs in. Dié biblioteek is een van die gewildste besoekplekke wanneer oudleerders tydens Reünies die skool besoek. Vir die afgelope 62 jaar sorg die biblioteek vir leesgenot en skep die biblioteek geleenthede om leerders se kennis te verbreed. Die aantal leerders wat die biblioteek besoek, groei daagliks en die behoefte om nuwe wêrelde deur boeke, koerante en die internet te ontdek, neem toe. Vanjaar is leerders met vars  boekuitstallings opnuut biblioteek toe gelok om hul wêreld te verbreed.

Most learners realise that books are not only made up of words, they’re also filled with places to visit and people to meet. Learners use the library for various reasons. It may be to read a magazine, the newspapers or books, but mostly they have to use the library to do research on subjects to complete assignments. We still strive to keep up with new developments in libraries. 

Die Krause-biblioteek poog om in ‘n tyd waar selfs die elektroniese boek ‘n mededinger geword het, steeds ‘n diens aan die leerders van Grey Kollege te lewer. Daarom is daar altyd vars leesstof in die biblioteek. Die leerders geniet veral die splinternuwe boeke wat hoog op die gewildheidsleer in boekwinkels is. Dit is ook die rede waarom daar jaarliks ‘n groot aantal nuwe boeke aangekoop word. In 2018 was die fokus om veral vir fiksie-lesers lekker leesstof te bied. Die Krause-biblioteek is sekerlik die grootste skoolbiblioteek in die Vrystaat en besonder bevoorreg om ongeveer 14 000 boeke op die rakke te hê. Baie oudleerders skenk goeie gehalte tydskrifte en boeke aan die biblioteek wat altyd waardeer word. Die biblioteek is tans besig om ondersoek in te stel na ’n E-boekafdeling. Dit sal geleentheid aan lesers bied om boeke digitaal uit te neem.  Alhoewel die ware Jakob, die gedrukte boek, seker nog die gewildste is om te lees, moet die biblioteek tred hou met tegnologie en dit wys tot voordeel gebruik.

There is a special section with books written by Old Greys such as CM van den Heever, WA de Klerk, Etienne Leroux, Sir Laurens van der Post and Eben Venter. It is also the heart of the Moodle project (e-learning) which is accessible to all boys and parents. It provides the daily lessons of all educators on the Internet and can also be used for revision and enrichment. This project was also made available to a disadvantaged school in Dewetsdorp.

X