GREY KOLLEGE SEKONDÊR
PARALLELMEDIUMSKOOL VIR SEUNS

GREY COLLEGE SECONDARY
PARALLEL MEDIUM SCHOOL FOR BOYS

Blog Right Sidebar

Hokkie | Hockey Nomads o14A by Wynberg CPT Klop die volgende spanne:Wynberg 6-0Bishops 3-1Rondebosch 3-1Verloor teen SACS 3-0 en Hilton 3-0 o16A by KES Klop St Johns 5-2St Davids 3-0St Albans 2-1 Gelykop 2 elk vs Pretoria Boys HighVerloor teen […]
Afrikaans English Afrikaans Addisionele boeke word volgens departementele voorskrifte deur buite-verskaffers aan leerders verskaf.  Bestelvorms vir 2019 is beskikbaar. http://www.books4schools.co.za English   Additional books are supplied by external suppliers according to departmental guidelines.  Order forms for 2019 are available here: […]
Toetse word deurlopend deur die jaar geskryf.  In die eerste en derde kwartaal word ‘n mini-eksamen geskryf. Tests are written continually throughout the year.  In the first and third term, learners write a mini-examination. Gr 8-12 TOETSROOSTER | GR 8-12 […]
Soortgelyk aan die ons Gumbootdansers, is die Boereorkes ‘n unieke en uiters gewilde groep. Daar is ‘n junior en senior groep wat gewoonlik sorg vir groot vermaak tydens opedae en ander funksies. Grey Kollege se Junior- en Senior Boereorkeste is […]
Learners in grade 8 and 9 are involved in computer literacy classes where they are introduced to using the IT services offered at the school. Daar is op die oomblik 2 volledig toegeruste IT-sentrums by die skool waar die vakke Inligtingstegnologie […]
Grey Kollege se sleutelbelanghebbendes streef daarna om elke individuele Grey-seun in ‘n gelukkige en geborge skoolomgewing op te voed, sodat hy sukses sal beleef en optimaal toegerus word om ‘n verantwoorddelike bydrae binne ‘n multikulturele Suid-Afrika te lewer. Grey College's key […]
Om van generasie tot generasie as Suid-Afrika se beste sekondêre seunskool beskou te word – gemeet aan die beste ter wêreld. To be regarded as South Africa’s best secondary boys school from generation to generation measured against the best in the […]
Ideaal Grey Kollege is ‘n beskutte en positiewe skoolomgewing waarbinne Grey-seuns sukses kan ervaar, asook die gevoel dat hulle ‘behoort’. Parallelmedium-onderrig is een van die belangrikste voordele van Grey Kollege, waar Afrikaans- en Engelsprekende seuns onderrig in onderskeidelik Afrikaans en […]
Die algemene waardes wat Grey-seuns uitleef is: Respect | Live and let liveRespek | Leef en laat leef Team | Grey in unionSpan | Grey in eenheid Manners | Touch of classManiere |’n tikkie ‘klas’ Courage | Grey “guts”Moed | Grey “guts” IntegrityIntegriteit […]
Front: JR. Prins, D. Laubscher, N. Maritz and D. Scheepers (principal).Back: E. Sieberts, M. van Rooyen,  M. Venter, C. Gordon, E. Geeringh, R. van Biljon, L. Wilson and J. Nel. VAN | SURNAME NAAM | NAME POSISIE | POSITION EPOS […]
Afrikaans English Afrikaans Sedert so vroeg as 1873, het Dr.Johannes Brill (rektor), besluit dat sport ‘n integrale deel van Grey Kollege sal word, juis met die uitkykpunt om vriendskapsbande tussen leerders te smee.Rugby was reeds vroeg ‘n gewilde keuse en […]
X