GREY KOLLEGE SEKONDÊR
PARALLELMEDIUMSKOOL VIR SEUNS

GREY COLLEGE SECONDARY
PARALLEL MEDIUM SCHOOL FOR BOYS

Menu

Duits | German

Duits is ‘n Wes-Germaniese taal wat hoofsaaklik in Sentraal-Europa gepraat word. Dit is die grootste gesproke en amptelike taal in Duitsland, Oostenryk, Switserland, Suid-Tirol (Italië), en die Duitssprekende gemeenskappe in  België en Liechtenstein. Dit is ook een van die drie amptelike landstale van Luxemburg.

DUITS​

Die tale wat die nouste aan Duits verwant is, is die ander “lede” van die Wes-Germaniese tak van tale, naamlik: Afrikaans, Nederlands, Engels, die Friesiese tale (soos Vlaams), Lae Duits, Luxemburgies en Jiddisj. Duits is, na Engels, die grootste Germaniese taal (wat sprekers betref).

As een van die mees vername tale in die wêreld, is Duits die eerste taal van meer as 95 miljoen mense wêreldwyd, asook die belangrikste (en grootste) gesproke taal in die Europese Unie. Duits is ook die taal wat die vierde meeste onderrig word in die VSA (na Engels, Spaans en Frans) en die derde meeste in die Europese Unie (na Engels en Frans). Duits is die taal wat die tweede meeste in die wetenskaplike wêreld gebruik word, sowel as die taal wat die vierde meeste op webwerwe gebruik word (na Engels, Russies en Japannees). Die Duits-sprekende lande beklee die vyfde plek op die wêreldranglys wat die publikasie van nuwe boeke betref, met een tiende van alle boeke (insluitende e-boeke) in die wêreld wat in die Duitse Taal gepubliseer word.

Seuns wat Duits neem word nie net aan ‘n nuwe taal blootgestel nie – hulle word ook blootgestel aan ‘n nuwe wêreld en ‘n nuwe kultuur. Seuns wat met Duits voortgaan in Graad 10 word ook die geleentheid gebied om na Duitsland te reis as ‘n uitruilstudent vir ‘n maand of selfs langer.

Grey is een van die min skole in Suid-Afrika wat steeds Duits as ‘n vak aanbied, iets wat aan ons seuns die geleentheid bied om ‘n internasionale taal as ‘n Tweede Addisionele Taal te neem. Indien ‘n seun Duits neem tot Graad 12, sal het Duits redelik goed kan praat, skryf en lees.

German is a West Germanic language that is mainly spoken in Central Europe. It is the most widely spoken and (co-) official language in Germany, Austria, Switzerland, South Tyrol (Italy), the German-speaking Community of Belgium, and Liechtenstein. It is also one of the three official languages of Luxembourg.

GERMAN​

One of the major languages of the world, German is the first language of about 95 million people worldwide and the most widely spoken native language in the European Union. German also is the fourth most widely taught non-English language in the US (after Spanish, French and American Sign Language) and third in the EU (after English and French), the second most commonly used scientific language as well as the fourth most widely used language on websites (after English, Russian and Japanese). The German-speaking countries are ranked fifth in terms of annual publication of new books, with one tenth of all books (including e-books) in the world being published in the German language.

Learners are not only introduced to a new language – they are also exposed to a whole new world and culture. Learners who continue with German from Grade 10 are also afforded the opportunity to travel to Germany as exchange students for a month – or even longer.

Grey is one if the few schools in South Africa still offering German as a language, providing our boys with an opportunity to take an international language as a Second Additional Language. If a learner takes German until Grade 12, he will be able to speak, write and read German.

Scroll Up
X