GREY KOLLEGE SEKONDÊR
PARALLELMEDIUMSKOOL VIR SEUNS

GREY COLLEGE SECONDARY
PARALLEL MEDIUM SCHOOL FOR BOYS

DRAMA GR.8,9

GR.8

Voltooi jou Basislyn assessering wat jy ontvang het in jou lêer op A4 papier. Almal moet die Drama assessering doen en dan doen jy KUNS OF MUSIEK afhangende van watter vak jy neem. Jy doen dus twee vraestelle in totaal.
Daar is geen aanlynklasse nie.
Maak asb. seker dat jy deel is van die Graad 8 SK WhatsApp groep. Die skakel is op die webwerf onder SK.

Complete your Baseline assessment as provided in your file on A4 paper. All students are to complete the Drama assessment and then you do EITHER VISUAL ART OR MUSIC depending on which subject you take. You therefore will complete two tests in total. There will be no online classes. Make sure you are part of the Grade 8 CA WhatsApp group. The link is on the website under CA.

 

Eng WA group Creative Arts

AFR WA group Skeppende Kuns gr8

GR.9

 • Please ensure that you are the year group for CA on WhatsApp.
 • Follow the link on the website. We do not have class groups.  If you need to ask something contact your class teacher in person.
 • Please remember your plastic file with 4 dividers when you return.
 • There will be no need for Zoom classes.
 • Maak asb. seker dat jy op die jaar groep is vir SK op WhatsApp.
 • Volg die skakel soos op die webwerf. Daar is nie klasgroepe nie. As jy iets wil vra kontak jou onderwyser in persoon.
 • Onthou asb. jou plastiese lêer met afskortings wanneer jy skool toe kom.
 • Dit is nie nodig vir Zoom lesse nie.

15 – 19  FEB

Kyk na die video wat die boekie verduidelik.
Julle hoef nie die boekie te print nie, ons sal dit vir julle gee as julle kom.
Oefen solank al die Fisiese Aktiwiteitsoefeninge aan die begin van die boekie.

Watch the video explaining the booklet.
You do not have to print the booklet we will give it to you when you arrive.
Practice your Physical development activity pages in the beginning of the booklet.

Eng WA group Creative Arts

AFR WA groep Skeppende Kunste

22 – 26 FEB

DRAMA:  (EVERYONE / ALMAL)

 • Voltooi Basislyn assessering soos aangestuur op A4 papier en bring saam as jy skooltoe kom.
 • Berei jou 1 minuut improvisasie voor.
  Jy is ‘n ouer persoon wat iets wil koop in die winkel maar jy kan nie lekker hoor nie.
 • Complete Baseline assessment as provided on A4 paper and bring to school when you return.
 • Prepare your 1 minute improvisation.
  You are an older person who wants to buy something from the shop, but your hearing is not that good.

Monday:

 • Berei jou 1 minuut improvisasie voor soos gestuur per WA en Webwerf.
 • Prepare your 1 minute improvisation as sent via WA and Website.

Tuesday:

 • Voltooi Basislyn assessering soos aangestuur op A4 papier.
 • Complete Baseline assessment as provided on A4 paper.

Wednesday:

 • Drama: Berei jou 1 minuut improvisasie voor soos gestuur per WA en Webwerf.
 • Prepare your 1 minute improvisation as sent via WA and Website.

Thursday:

 • Voltooi Basislyn assessering soos aangestuur op A4 papier.
 • Complete Baseline assessment as provided on A4 paper

Friday:

 • Voltooi Basislyn assessering soos aangestuur op A4 papier.
 • Complete Baseline assessment as provided on A4 paper
X