GREY KOLLEGE SEKONDÊR
PARALLELMEDIUMSKOOL VIR SEUNS

GREY COLLEGE SECONDARY
PARALLEL MEDIUM SCHOOL FOR BOYS

Menu

Drama

Die grootste doelwit van Grey Kollege se Drama-akademie, is om ‘n wye spektrum van toneelkuns in beide Afrikaans en Engels aan die betrokke studente oor te dra. Met die Eisteddfod hierdie jaar het ons Engelse leerders ook die geleentheid gehad om hulle talente te wys.


Die Akademie is ook daar vir opleiding om elke student se potensiaal te ontwikkel.


Op ‘n vermaaklike manier het elke student hierdie jaar ‘n kwaliteit van hulself openbaar van leierskap, improvisasie tot deursettingsvermoë. 
Dit is vir ons as instrukteurs ‘n groot voorreg en ‘n doelwit om aan elke student die kern van toneelspel te openbaar en dit is om dit net te geniet.

GEBEURE EN PRESTASIES | EVENTS & ACHIEVEMENTS

Die ATKV-tienertoneel, Fraserburg Loganfees sowel as die Eisteddfod was met ‘n positiewe gesindheid aangepak en dien as ‘n wonderlike platvorm vir groei, genesing en uitlewing.
Ons het vanjaar ook ‘n paar inskrywings by die Bloemfontein Skou gehad met ons seuns se kuns, fotografie en houtwerk.
Die toer na Fraserburg, wat ‘n nuwe toevoeging tot ons kalender is, was verseker ‘n hoogtepunt vir almal betrokke.

Ons kan met eerlikheid sê dat ons oorloop van trots en liefde vir ieder en elk van ons studente en dit is vir ons ‘n groot voorreg om met julle ons 2018 dagboek en prestasies te deel.
Neem in ag dat die beste werk wat die ATKV-Tienertoneel-, Fraserburg Loganfees sowel as die Eisteddfod leerders hierdie jaar opgesit het, vergelyk kan word met enige ander top drama-instituut. Dit is ‘n bewys dat Grey-leerders van topgehalte deel aan die familie het.  Wat ‘n eer

Eisteddfod

1 A+++ 
12 A++
14 A+
1 A
3 B+

Fraserburg Loganfees

8 Goue toekennings
7 Silwer toekennings

ATKV-Tienertoneel

Die ATKV-Tienertoneel vind jaarliks plaas in Augustus. Ons toneelgeselskap is die enigste skool in ons streek wat in 2018 deurgedring het na die streeksfinaal.
Ons ontvang 5 Silwer sertifikate en 19 Brons sertifikasie vir die produksie, “Identiteit”.

Skou

Verskeie van ons leerders het uitgeblink tydens die Bloemfontein Skou.
Fotografie:
Stefan Verhoef 2de plek
Renier Veitch 2de plek
Eric Diswane 2de en 3de plek
Houtwerk:
Wikus Cronje 2de plek

Scroll Up
X