GREY KOLLEGE SEKONDÊR
PARALLELMEDIUMSKOOL VIR SEUNS

GREY COLLEGE SECONDARY
PARALLEL MEDIUM SCHOOL FOR BOYS

E-Boeke en E-Leer| E-Books and E-Learning

Inligting | Information

Die skool het ook gedurende 2018 ‘n groot tree vorentoe gegee met betrekking tot die gebruik van elektroniese boeke (e-boeke). Na deeglike navorsing oor die voor- en nadele verbonde aan die gebruik van e-boeke, wat ook gesprekke met die toonaangewende verskaffers van e-onderrig ingesluit het, is die gevoel oor die implementering van hierdie konsep onder die personeel deur middel van ‘n vraelys getoets. Van die 88% van personeel wat op die vraelys gereageer het, was bykans 60% van mening dat e-boeke wel, en in samewerking met die e-leer-platform (MOODLE) wat alreeds by die skool gebruik word, geïmplementeer moet word, terwyl 25% van die respondente van mening was dat e-boeke wel afsonderlik, en sonder die gebruik van die bestaande e-leer-platform, geïmplementeer moet word. Slegs 16.1% van die personeel was van mening dat e-boeke glad nie geïmplementeer moet word nie. Die beplanning en strategie rondom die gebruik van e-boeke is dat dit geleidelik ingefasseer sal word en dus nie verpligtend vir alle grade vanuit die staanspoor sal wees nie.

http://e-learn.gc.co.za/moodle/

X