GREY KOLLEGE SEKONDÊR
PARALLELMEDIUMSKOOL VIR SEUNS

GREY COLLEGE SECONDARY
PARALLEL MEDIUM SCHOOL FOR BOYS

Menu

E-Leer en E-Boeke | E-Learning and E-Books

Die skool het ook gedurende 2018 ‘n groot tree vorentoe gegee met betrekking tot die gebruik van elektroniese boeke (e-boeke). Na deeglike navorsing oor die voor- en nadele verbonde aan die gebruik van e-boeke, wat ook gesprekke met die toonaangewende verskaffers van e-onderrig ingesluit het, is die gevoel oor die implementering van hierdie konsep onder die personeel deur middel van ‘n vraelys getoets.

Van die 88% van personeel wat op die vraelys gereageer het, was bykans 60% van mening dat e-boeke wel, en in samewerking met die e-leer-platform (MOODLE) wat alreeds by die skool gebruik word, geïmplementeer moet word, terwyl 25% van die respondente van mening was dat e-boeke wel afsonderlik, en sonder die gebruik van die bestaande e-leer-platform, geïmplementeer moet word. Slegs 16.1% van die personeel was van mening dat e-boeke glad nie geïmplementeer moet word nie. Die beplanning en strategie rondom die gebruik van e-boeke is dat dit geleidelik ingefasseer sal word en dus nie verpligtend vir alle grade vanuit die staanspoor sal wees nie.

An e-learning system is used at Grey College. Moodle, a learning management system, is a free web-based application that Grey educators can use to create effective online learning sites. It is available free of charge to all teachers and learners in the school. The Moodle server is hosted at Grey College and is accessible from any place in the world with internet access. Learners should inquire from their teachers whether they use Moodle and if so, request an enrolment key to gain access to a specific course.

Moodle,‘n e-leersisteem word by Grey Kollege gebruik. Dit is ‘n gratis web-gebaseerde toepassing wat Grey onderwysers kan gebruik om effektiewe aanlyn leerblaaie te skep. Dit is gratis beskikbaar aan alle onderwysers en leerders van die skool. Die Moodle-bediener word deur Grey Kollege beheer en is toeganklik vanaf enige plek in die wêreld waar daar internettoegang is. Leerders moet by hul onderwysers uitvind of Moodle in die spesifieke vak gebruik word en indien wel, sal die onderwyser ‘n toegangskode aan die leerders kan verskaf om toegang tot die spesifieke kursusmateriaal te verkry.

Boekbestellings | Book Orders

Addisionele boeke word volgens departementele voorskrifte deur buite-verskaffers aan leerders verskaf.  Bestelvorms vir 2019 is beskikbaar.

http://www.books4schools.co.za

 

Additional books are supplied by external suppliers according to departmental guidelines.  Order forms for 2019 are available here:

http://www.books4schools.co.za

E-Boeke en E-Leer | E-Books and E-Learning

Die skool het ook gedurende 2018 ‘n groot tree vorentoe gegee met betrekking tot die gebruik van elektroniese boeke (e-boeke). Na deeglike navorsing oor die voor- en nadele verbonde aan die gebruik van e-boeke, wat ook gesprekke met die toonaangewende verskaffers van e-onderrig ingesluit het, is die gevoel oor die implementering van hierdie konsep onder die personeel deur middel van ‘n vraelys getoets. Van die 88% van personeel wat op die vraelys gereageer het, was bykans 60% van mening dat e-boeke wel, en in samewerking met die e-leer-platform (MOODLE) wat alreeds by die skool gebruik word, geïmplementeer moet word, terwyl 25% van die respondente van mening was dat e-boeke wel afsonderlik, en sonder die gebruik van die bestaande e-leer-platform, geïmplementeer moet word. Slegs 16.1% van die personeel was van mening dat e-boeke glad nie geïmplementeer moet word nie. Die beplanning en strategie rondom die gebruik van e-boeke is dat dit geleidelik ingefasseer sal word en dus nie verpligtend vir alle grade vanuit die staanspoor sal wees nie.

http://e-learn.gc.co.za/moodle/

Scroll Up
X