GREY KOLLEGE SEKONDÊR
PARALLELMEDIUMSKOOL VIR SEUNS

GREY COLLEGE SECONDARY
PARALLEL MEDIUM SCHOOL FOR BOYS

Ekonomie | Economics

Gr.10

16 JULIE

  • Werk deur bl 104 + 105 in die handboek ten einde die Vraagkurwe beter te verstaan.
  • Voltooi Aktiwiteit 5 op bl 108
  • Work through ph 104 + 105 in the text book in order to understand the Demand curve better.
  • Complete Activity 5 on pg 108

3 AUG

21 OKT

 

Gr.11

16 JULIE 2020

  • Werk deur bl 109 in die handboek ten einde die Monopolie mark en sy grafiek te verstaan. Maak gebruik van inligting op bl 106 om die gemiddelde koste, marginale koste, marginale inkomste en gemiddelde inkomste kurwes te verstaan.

  • Work through pg 109 in the text book in order to understand the Monopoly market. Make use of information on pg 106 to understand the average cost, marginal cost, marginal income and average revenue curves.

3 AUG

21 OKT

Gr.12

16 JULIE 2020

  • Teken 3 grafieke van die Monopolie markstruktuur. Die eerste grafiek moet ‘n Monopolistiese wins aandui, die tweede grafiek ‘n normale wins en die derde grafiek ‘n Monopolistiese verlies.

  • Verduidelik elke grafiek volledig.

  • Draw 3 graphs of the Monopoly market structure. The first graph should indicate an economic profit, the second graph a normal profit and the last graph an economic loss.

  • Explain each graph in detail.

X