GREY KOLLEGE SEKONDÊR
PARALLELMEDIUMSKOOL VIR SEUNS

GREY COLLEGE SECONDARY
PARALLEL MEDIUM SCHOOL FOR BOYS

Eksamens | Examinations

An examination is written every second and fourth term.

Eksamens word elke tweede en vierde kwartaal geskryf.

i. Test timetables/Toetsroosters

Toetse word deurlopend deur die jaar geskryf. In die eerste en derde kwartaal word ‘n mini-eksamen geskryf. / Tests are written continually throughout the year. In the first and third term, learners write a mini-examination.

ii. Examination
timetables/Eksamenroosters

Eksamenbeleid

Eksamenbeleid

Examination pollicy

Eksamentoelatingsbeleid (akkommodering)

Examination accommodation policy (concession)

iii. Mathematics Academy/Wiskunde Akademie

Grade 8 & 9 Maths Academy / Graad 8 & 9 Wiskunde Akademie

X