GREY KOLLEGE SEKONDÊR
PARALLELMEDIUMSKOOL VIR SEUNS

GREY COLLEGE SECONDARY
PARALLEL MEDIUM SCHOOL FOR BOYS

G4C (Grey4Christ)

G4C is ‘n interkerklike, Christelike organisasie waar seuns bymekaarkom en die geleentheid kry om saam te “worship”, te luister na die Woord en saam te gesels oor Jesus. 

Met die aanvang van die jaar is gesprekke met verskeie jeugleiers begin ten einde ‘n struktuur in plek te stel wat tot die seuns se lewens sal spreek.
Oudergewoonte, is daar op Woensdae-aande in die Grey Pawiljoen bymekaar gekom waar lof en aanbidding, asook ‘n kort boodskap, seuns gemotiveer het om nader aan God te leef.

Learners engaged in various conversations initiated by local pastors and many lives were touched by heartfelt testimonies being shared. Unfortunately, the lockdown lasted far longer than expected and subsequently some momentum had been lost with grade groups only returning occasionally to school.

Gedurende die grendeltydperk is daar wel kontak met van die seuns gemaak om woorde van bemoediging en motivering te deel.

We are excited to see boys grow into the men God intended for them to be and we look forward to meeting in person as soon as the Covid-19 safety measures and the national lockdown are lifted.

Kategese

Die jaar 2020 het met ‘n spoed begin. Die graad 8 tot 11 katkisante is onder leiding van Ds. Johan David en sy span van die NG Gemeente Bloemfontein-Wes in drie groepe per graad ingedeel. Dit het bygedra dat meer aandag aan individue gegee kon word en dat die katkisante beter leer ken is. Groot dank ook aan Dylan Allen wat die Belydenisklas hanteer, asook die oorhoofse temas van elke Maandagaand se lesse.

Die Covid-19-pandemie het ongelukkig, soos met baie ander aktiwiteite, sy tol geëis op die tyd wat aan klein groepe spandeer kon word, maar as gevolg van die leiers se goeie administrasie kon hulle op kreatiewe maniere, soos virtuele kontaksessies, hul katkisante bedien.

X