GREY KOLLEGE SEKONDÊR
PARALLELMEDIUMSKOOL VIR SEUNS

GREY COLLEGE SECONDARY
PARALLEL MEDIUM SCHOOL FOR BOYS

Geografie | Geography

Gr.10

Gr.11

16 JULIE
  • Bestudeer die topografiese kaart van Brits op bls 174 in jou handboek en beantwoord die vrae op bls 175 in jou werkboek.
    Study the topographical map of the town of Brits in your textbook on page 174 and answer the questions on page 175 in your workbook.

AUGUSTUS | AUGUST

Gr.12

16 JULIE

  • Bl 270 – 272 Eenheid 11 Faktore wat mynbou bevoordeel en vertraag. Akt 13
    P 270- 272 Unit 11 Factors that favour and hinder mining in South Africa. ACT 13

  • Bl 273 -275 Gevalle studie – Akt 14
    P 273 -275 Activity 14 – Case study

X