GREY KOLLEGE SEKONDÊR
PARALLELMEDIUMSKOOL VIR SEUNS

GREY COLLEGE SECONDARY
PARALLEL MEDIUM SCHOOL FOR BOYS

Gr.8-12 huiswerk | homework

Druk asb. op die onderskeie vakke om die huiswerk vir gr.8 – 12 te kry.
Neem asb.kennis dat gr.8-10 volledig op 14 April gelaai sal word.

Please click on the subjects in the dropdown menu for the homework for gr.8 – 12.
Take note that all the gr.8-10 homework will be available from 14 April.

X