GREY KOLLEGE SEKONDÊR
PARALLELMEDIUMSKOOL VIR SEUNS

GREY COLLEGE SECONDARY
PARALLEL MEDIUM SCHOOL FOR BOYS

Menu

Graad 9 | Grade 9

GRAAD 9 | GRADE 9

VLAKBESKRYWING%
7Uitmuntende prestasie80 – 100
6Verdienstelike prestasie70 – 79
5Beduidende prestasie60 – 69
4Voldoende prestasie50 – 59
3Matige prestasie40 – 49
2Basiese prestasie30 – 39
1Ontoereikende prestasie0 – 29
Leerarea%
Huistaal [Afrikaans / Engels]50 minimum
Eerste Addisionele Taal [Engels / Afrikaans]40 minimum
Wiskunde40 minimum
Lewensoriëntering
  • 40% in enige DRIE van hierdie sewe leerareas EN
  • 30% in any TWO of these seven subjects
  • EIGHT of the ten subjects must be passed
Natuurwetenskappe
Sosiale Wetenskappe
Tegnologie
Ekonomiese- en Bestuurswetenskappe
Skeppende Kunste
Tweede Addisionele Taal [Duits / Suid-Sotho]
ACHIEVEMENT LEVELACHIEVEMENT DESCRIPTION%
7Outstanding Achievement80 – 100
6Meritorious Achievement70 – 79
5Substantial Achievement60 – 69
4Adequate Achievement50 – 59
3Moderate Achievement40 – 49
2Elementary Achievement30 – 39
1Not Achieved0 – 29
Learning Areas [Subjects]%
Home Language [English | Afrikaans]50 minimum
First Additional Language [Afrikaans | English]40 minimum
Mathematics40 minimum
Life Orientation
  • 40% in any THREE of these seven subjects AND
  • 30% in any TWO of these seven subjects
  • EIGHT of the ten subjects must be passed
Natural Sciences
Social Sciences
Technology
Economic and Management Sciences
Creative Arts
Second Additional Language [German | Southern Sotho
Scroll Up
X