GREY KOLLEGE SEKONDÊR
PARALLELMEDIUMSKOOL VIR SEUNS

GREY COLLEGE SECONDARY
PARALLEL MEDIUM SCHOOL FOR BOYS

Menu

Grey-Familie | Grey Family

Die afgelope jaar kan as uiters suksesvol vir Grey Primêr en Grey Pre-Primêr beskou word. ‘n Woord van gelukwensing aan die personeel van beide skole asook aan al die belanghebbendes. Die sukses van die sekondêre skool hang uiteindelik van die primêre skool as voedingsbron af, en dit is dus uiters noodsaaklik dat hierdie skole moet saamwerk om ‘n afgeronde finale produk aan die samelewing te lewer.

Die Nasionale Reünie, onder voorsitterskap van adv. Willem Edeling, vervul ‘n belangrike rol ten einde die belange van beide skole op die hart te dra. Die positiewe bydraes van me. Marieta van der Walt, me. Estine Pienaar en die ander personeel by die Reüniekantoor word waardeer. Al die lede van die Nasionale Reüniekomitee word bedank vir hulle onbaatsugtige diens aan Grey Kollege die afgelope jaar.

Ouerkomitees | Parent Committees

Die Grey-ouers is een van die skool se sleutelbelanghebbendes en daar word voortdurend gepoog om deur middel van oop kommunikasiekanale die ouers in die besluitneming van die skool te betrek. Die Covid-19-pandemie het veroorsaak dat die skool die ouers op ‘n weeklikse basis voortdurend moes inlig van besluite wat deur die skoolhoof en senior bestuurspan geneem is. Dit is gedoen deur middel van die skoolhoof se weeklikse nuusbrief “Vanuit die Skoolhoof se Kantoor” asook deur van die verskillende elektroniese platforms en sosiale media gebruik te maak. Die skool poog voortdurend om beter met ouers te kommunikeer en sal steeds daarna streef om dit in die toekoms te verbeter. ‘n Woord van hartlike dank aan die voorsitters van die sosiale komitees vir hul onbaatsugtige diens aan die skool. Dankie ook aan die graad 11-ouerkomitee vir die fondsinsamelings die afgelope vier jaar, om aan die graad 12-seuns ‘n onvergeetlike ‘Grey-legendes Grey’t Gala’-funksie, binne die beperkinge van die Covid-19-pandemie, te bied.

Oueraande kon weens die Covid-19-pandemie nie, soos gebruiklik, gedurende die tweede en derde kwartaal by die skool plaasgevind het nie. Ouers is egter aangemoedig om tydens die tydperk van langafstand onderrig direk met die akademiese personeel deur middel van tegnologie kontak te maak ten einde kommunikasie te bevorder. Weens die inperking op sosiale byeenkomste, is vakkeuses vir die huidige graad 9-seuns en hul ouers deur middel van ‘n volledige, elektroniese handleiding met relevante vakinligting aan elke ouer deurgegee. Die Sentrum vir Leer en Ondersteuning is ook hierby betrek en ouers is die geleentheid gebied om individuele afsprake oor vakkeuses vir hul seuns, soos wat graadgroepe ingefasseer het, by die Sentrum te maak.

Parents are encouraged to become more involved in the school by means of increased ownership to strengthen the partnership between the parents and the school. This will benefit learners and ensure a successful transition into an ever-changing external environment. This could be one of the benefits that parents can take away from the challenging Covid-19 pandemic and disruptive school year. 

The contact details for the chairperson of each parent committee are as follows:

GradePositionName & SurnameEmail Address
8ChairpersonSurita le Rouxsuritaleroux@gmail.com
ConvenorMarleen Sieberhagenmsieberhagen@gc.co.za
ConvenorVicki Vermeulenvvermeulen@gc.co.za
 
9ChairpersonFrancois Ceroniofceronio@yahoo.com
ConvenorHeidi van der Westhuizenhvdwesthuizen@gco.za
ConvenorHerman Naudéhnaude@gc.co.za
 
10ChairpersonWerner Landmanwerner@thecoregroup.co.za
ConvenorPieter Rossouwprossouw@gc.co.za
ConvenorCornelia Meyercmeyer@gc.co.za
 
11ChairpersonAnne van der Vyverschalkanne@yahoo.com
ConvenorNaresh Mahabeernaresh@gc.co.za
ConvenorTania Smithtania@gc.co.za
 
12ChairpersonBernadine Venterbernadine.venter@bcdtravel.co.za
ConvenorMia-Anne O’Kennedymokennedy@gc.co.za

 Parent teams | Ouerspanne:

Thank you to all the parents who responded to the invitation to become a representative for a particular grade group to improve the communication between the parents and the school this year. The following parents (TBC) have been chosen to act as grade representatives and may be contacted to bring certain issues to the attention of the school if parents are reluctant to contact the school directly. / Baie dankie aan al die ouers wat gereageer het op die versoek om as graadverteenwoordigers hierdie jaar op te tree ten einde kommunikasie tussen die ouers en die skool te verbeter. Die volgende ouers (TBC) is geidentifiseer om as graadverteenwoordigers op te tree en ouers word uitgenooi om hierdie persone te kontak indien hulle nie kwessies persoonlik met die skool wil opneem nie.

Mothers who care | Ma’s wat omgee:

‘Ma’s wat omgee’, is ‘n landswye beweging, waar ouers bymekaarkom om vir hul skool te bid. Grey ma’s kom Maandae oggende om 07h30 bymekaar in die Raadsaal.
Enige ma van Grey is welkom om saam te kom bid. Ons hart is regtig om Grey as skool, met sy personeel en kinders, aan die Here op te dra.
Spesifieke versoeke vir gebed is ook welkom en bly in die groep.

Klub 1000 | Club 1000

Scroll Up
X