GREY KOLLEGE SEKONDÊR
PARALLELMEDIUMSKOOL VIR SEUNS

GREY COLLEGE SECONDARY
PARALLEL MEDIUM SCHOOL FOR BOYS

Grey-Familie | Grey Family

Die afgelope jaar kan as uiters suksesvol vir Grey Primêr en Grey Pre-Primêr beskou word. ‘n Woord van gelukwensing aan die personeel van beide skole asook aan al die belanghebbendes. Die sukses van die sekondêre skool hang uiteindelik van die primêre skool as voedingsbron af, en dit is dus uiters noodsaaklik dat hierdie skole moet saamwerk om ‘n afgeronde finale produk aan die samelewing te lewer.

Ouerkomitees | Parent Committees

The contact details for the chairperson of each parent committee are as follows:

GradePositionName & SurnameEmail Address
8ChairpersonSurita le Rouxsuritaleroux@gmail.com
ConvenorMarleen Sieberhagenmsieberhagen@gc.co.za
ConvenorVicki Vermeulenvvermeulen@gc.co.za
 
9ChairpersonFrancois Ceroniofceronio@yahoo.com
ConvenorHeidi van der Westhuizenhvdwesthuizen@gco.za
ConvenorHerman Naudéhnaude@gc.co.za
 
10ChairpersonWerner Landmanwerner@thecoregroup.co.za
ConvenorPieter Rossouwprossouw@gc.co.za
ConvenorCornelia Meyercmeyer@gc.co.za
 
11ChairpersonAnne van der Vyverschalkanne@yahoo.com
ConvenorNaresh Mahabeernaresh@gc.co.za
ConvenorTania Smithtania@gc.co.za
 
12ChairpersonBernadine Venterbernadine.venter@bcdtravel.co.za
ConvenorMia-Anne O’Kennedymokennedy@gc.co.za

 Parent teams | Ouerspanne:

Thank you to all the parents who responded to the invitation to become a representative for a particular grade group to improve the communication between the parents and the school this year. The following parents (TBC) have been chosen to act as grade representatives and may be contacted to bring certain issues to the attention of the school if parents are reluctant to contact the school directly. / Baie dankie aan al die ouers wat gereageer het op die versoek om as graadverteenwoordigers hierdie jaar op te tree ten einde kommunikasie tussen die ouers en die skool te verbeter. Die volgende ouers (TBC) is geidentifiseer om as graadverteenwoordigers op te tree en ouers word uitgenooi om hierdie persone te kontak indien hulle nie kwessies persoonlik met die skool wil opneem nie.

Mothers who care | Ma’s wat omgee:

‘Ma’s wat omgee’, is ‘n landswye beweging, waar ouers bymekaarkom om vir hul skool te bid. Grey ma’s kom Maandae oggende om 07h30 bymekaar in die Raadsaal.
Enige ma van Grey is welkom om saam te kom bid. Ons hart is regtig om Grey as skool, met sy personeel en kinders, aan die Here op te dra.
Spesifieke versoeke vir gebed is ook welkom en bly in die groep.

Klub 1000 | Club 1000

X