GREY KOLLEGE SEKONDÊR
PARALLELMEDIUMSKOOL VIR SEUNS

GREY COLLEGE SECONDARY
PARALLEL MEDIUM SCHOOL FOR BOYS

Menu

Hamiltonsaal | Hamilton Hall

Hamiltonsaal, ontwerp deur argitek Sir Herbert Baker, bedien daagliks drie gesonde maaltye aan die 361 koshuisgangers.
Hierdie maaltye word deur dieetkundiges saamgestel en is spesifiek gemik op aktiewe, ontwikkelende en sportiewe seuns.
In samewerking met die eetsaalkomitee van ouers en insette van die seuns, word daar voortdurend na die kwaliteit en porsies van die etes gekyk. Onder die leiding van mnre. PJ Richardson en Nelis Grobler, asook die toegewyde kokke, skoonmakers en kombuispersoneel word ‘n noodsaaklike en gewaardeerde diens aan al die koshuisseuns gelewer.eetsaal vir alle koshuisinwoners. 

Hamilton Hall, designed by architect Sir Herbert Baker, serves three healthy meals daily to the 361 hostel boys.
The meals are prepared by dieticians and caters specially for active, young and growing boys.

Scroll Up
X