GREY KOLLEGE SEKONDÊR
PARALLELMEDIUMSKOOL VIR SEUNS

GREY COLLEGE SECONDARY
PARALLEL MEDIUM SCHOOL FOR BOYS

Menu

Hamiltonsaal | Hamilton Hall

Hamiltonsaal, ontwerp deur argitek Sir Herbert Baker, dien as eetsaal vir alle koshuisinwoners. Hamilton Hall, designed by architect Sir Herbert Baker, serves as the dining hall for all boarders.

Scroll Up
X