GREY KOLLEGE SEKONDÊR
PARALLELMEDIUMSKOOL VIR SEUNS

GREY COLLEGE SECONDARY
PARALLEL MEDIUM SCHOOL FOR BOYS

Menu

Historiese Geboue | Historical buildings

Ses van die skool geboue is tot nasionale monumente verklaar | Six of the school buildings have been declared national monuments

Musieklokaal | Music Complex

Die musiekblok bestaan uit ‘n goed-toegeruste oefenkamer vir die koor en verskeie van die instrumentale groepe, terwyl individuele persone ook kan oefen in die kleiner

Skeinat | Science Block

There is a special section with books written by Old Greys such as CM van den Heever, WA de Klerk, Etienne Leroux, Sir Laurens van der Post and Eben Venter. It is also the heart of the Moodle project (e-learning) which is accessible to all boys and parents. It provides the daily lessons of all educators on the Internet and can also be used for revision and enrichment. This project was also made available to a disadvantaged school in Dewetsdorp

Krause Biblioteek | Library

Die aantal leerders wat die biblioteek besoek, groei daagliks en die behoefte om nuwe wêrelde deur boeke, koerante en die internet te ontdek, neem toe.

Most learners realise that books are not only made up of words, they’re also filled with places to visit and people to meet.

IT Sentrum

Learners in grade 8 and 9 are involved in computer literacy classes where they are introduced to using the IT services offered at the school.

Daar is op die oomblik 2 volledig toegeruste IT-sentrums by die skool waar die vakke Inligtingstegnologie en Rekenaar Toepassingstegnologie (CAT) aangebied word.

Hoofgebou | Main Building

The main building was completed in 1906. This building houses the headmaster’s office, administrative offices, the computer room and offices of the Reunie and Trust.
Die hoofgebou is in 1906 voltooi. Hierdie gebou huisves die skoolhoof se kantoor, administratiewe kantore, die rekenaarkamer asook die Reünie- en Trustkantore.

Hamiltonsaal | Hamilton Hall

Hamilton Hall, designed by architect Sir Herbert Baker, serves as the dining hall for all boarders.
Hamiltonsaal, ontwerp deur argitek Sir Herbert Baker, dien as eetsaal vir alle koshuisinwoners.

Scroll Up
X