GREY KOLLEGE SEKONDÊR
PARALLELMEDIUMSKOOL
VIR SEUNS

GREY COLLEGE SECONDARY
PARALLEL MEDIUM SCHOOL
FOR BOYS

GREY KOLLEGE PARALLEL MEDIUMSKOOL VIR SEUNS

GREY COLLEGE PARALLEL MEDIUM SCHOOL FOR BOYS

HOD's | Vakhoofde

Mathematics | Wiskunde

Life Sciences | Lewenswetenskap

Geography | Geografie

Afrikaans

Physical Sciences | Fisiese Wetenskap

Accounting | Rekeningkunde

Engels

GREY COLLEGE SECONDARY

PARALLEL MEDIUM SCHOOL FOR BOYS