GREY KOLLEGE SEKONDÊR
PARALLELMEDIUMSKOOL VIR SEUNS

GREY COLLEGE SECONDARY
PARALLEL MEDIUM SCHOOL FOR BOYS

Koshuisfooie | Hostel Fees

Grey College has boarding facilities in three hostels on the Grey College school grounds.  Murray House hosts mainly grade 8 and 9 boys, Brill House accommodates grade 9, 10 and 11 boys and Leith House is the senior hostel and hosts grade 11 and 12 boys.

There are two  options in paying annual Hostel fees

Grey Kollege bied verblyf in drie koshuise op die Grey Kollege skoolgronde aan Murray-huis huisves hoofsaaklik graad 8 en 9 seuns, Brill-huis huisves graad 9, 10 en 11 seuns en Leith-huis is die senior koshuis en huisves graad 11 en 12 seuns.

Daar is twee  opsies vir die betaling van die jaarlikse Koshuisfooie

 

X