GREY KOLLEGE SEKONDÊR
PARALLELMEDIUMSKOOL VIR SEUNS

GREY COLLEGE SECONDARY
PARALLEL MEDIUM SCHOOL FOR BOYS

Menu

Koshuisfooie | Hostel Fees

Grey College has boarding facilities in three hostels on the Grey College school grounds.  Murray House hosts mainly grade 8 and 9 boys, Brill House accommodates grade 9, 10 and 11 boys and Leith House is the senior hostel and hosts grade 11 and 12 boys.

There are two options in paying annual Hostel fees

Grey Kollege bied verblyf in drie koshuise op die Grey Kollege skoolgronde aan Murray-huis huisves hoofsaaklik graad 8 en 9 seuns, Brill-huis huisves graad 9, 10 en 11 seuns en Leith-huis is die seniorkoshuis en huisves graad 11 en 12 seuns.

Daar is twee opsies vir die betaling van die jaarlikse Koshuisfooie

Bankbesonderhede | Banking details

Bank: Nedbank
Branch | Tak: 198 765
Acc. No. | Reknr: 112 920 6793
Ref No. | Verw: Learner No | Leerdernr.

NO PAYMENTS WILL BE ALLOCATED WITHOUT THE LEARNER NUMBER AS REFERENCE! | GEEN BETALINGS SAL SONDER DIE VERWYSINGSNOMMER AS VERWYSING GEALLOKEER WORD NIE!

Annual Pricing Structure

Grade 9 – 12

PAYABLE ANNUALLY
R 32700
00
/Annum
 • 1st Quarter - 07 Jan 2019
 • 2nd Quarter - 01 Apr 2019
 • 3rd Quarter - 08 Jul 2019
 • R4 200 Deposit
 • Payable Monthly

Grade 8

PAYABLE ANNUALLY
R 32700
00
/Annum
 • 1st Quarter - 07 Jan 2019
 • 2nd Quarter - 01 Apr 2019
 • 3rd Quarter - 08 Jul 2019
 • R4 200 Deposit
 • Payable Monthly
PLUS DEPOSIT

Quarterly Pricing Structure

Grade 9 – 12

PAYABLE QUARTERLY - OPTION TWO
R 10900
00
/Quarter
 • Available on Debit Order
 • 1st Quarter - 07 Jan 2019
 • 2nd Quarter - 01 Apr 2019
 • 3rd Quarter - 08 Jul 2019
 • R4 200 Deposit
 • Payable Monthly

Grade 8

PAYABLE QUARTERLY - OPTION TWO
R 9500
00
/Quarter
 • Available on Debit Order
 • 1st Quarter - 07 Jan 2019
 • 2nd Quarter - 01 Apr 2019
 • 3rd Quarter - 08 Jul 2019
 • R4 200 Deposit
 • Payable Monthly
Scroll Up
X