GREY KOLLEGE SEKONDÊR
PARALLELMEDIUMSKOOL VIR SEUNS

GREY COLLEGE SECONDARY
PARALLEL MEDIUM SCHOOL FOR BOYS

Huiswerk

Geagte Grey-ouer

Weens die onsekerheid oor wanneer die skole weer amptelik gaan heropen, het die senior bestuur besluit dat die vakonderwysers van die graad 11-12’s vanaf Maandag, 30 Maart 2020, die akademiese werk van week 1 en 2 van die nuwe kwartaal aan die seuns via die skool se webwerf beskikbaar sal stel.
Hierdie akademiese werk sal hoofsaaklik uit werksopdragte bestaan en sal ook leermateriaal in sekere vakke insluit. Seuns is welkom om hul vakonderwysers per epos te kontak. Die kontakbesonderhede is op die webwerf.
Leerplatforms se webadresse sal ook op die webwerf beskikbaar wees.

Hou asb. in gedagte dat hierdie tyd steeds amptelike vakansie is en sou wees onder normale omstandighede. 

Baie sterkte vir die tyd van inperking! Die skool sal u op hoogte hou sodra die datums van die tweede kwartaal amptelik gekommunikeer word.

Vriendelike groete 
Deon Scheepers, Skoolhoof


Dear Grey parent 

Due to the uncertainty about when the school will officially re-open, senior management has decided that work assignments and learning content of week 1 and 2 of the 2nd term will be made available by the subject teachers via our website to all grade 11 and 12 boys from Monday, 30 March 2020. Boys are welcome to contact their subject teachers directly via email if needed.
The contact details of the staff are available on the school’s website.

The web addresses of learning platforms will also be communicated on the school’s website.

Please keep in mind that it is currently official school holiday and would have been under normal circumstances.

All the best during this time of lock down. The school will also communicate the dates of the second term as soon as this is officially confirmed.

Kind regards, 
Deon Scheepers, Principal

X