GREY KOLLEGE SEKONDÊR
PARALLELMEDIUMSKOOL VIR SEUNS

GREY COLLEGE SECONDARY
PARALLEL MEDIUM SCHOOL FOR BOYS

IGO / EGD GR.10-12

Ingenieursgrafika en Ontwerp / Engineering Graphics and Design gr.10-12

GR.10

HOMEWORK

GR.11

WEEK 1

Maandag :          Seuns ontvang video en Powerpoint om werk te verduidelkik

Monday :            Boys receive a video and Powerpoint that explains the work.

HUISWERK | HOMEWORK

  • Maandag / Monday:                                   Taak / Task 2  – PG / BL 116
  • Dinsdag / Tuesday:                                      Taak / Task 3  – PG / BL 11
  • Woensdag / Wednesday:                        Taak / Task 5  – PG / BL 117
  • Vrydag / Friday:                                            Taak / Task 8  – PG / BL 117

GR.12

HOMEWORK

X