GREY KOLLEGE SEKONDÊR
PARALLELMEDIUMSKOOL VIR SEUNS

GREY COLLEGE SECONDARY
PARALLEL MEDIUM SCHOOL FOR BOYS

Menu

Kennisgewing Ivm Apteke | Notice Regarding Pharmacies

Geagte Ouers / Voogde

KENNISGEWING IVM APTEKE Graad 8 tot 12

BRANDWAG APTEEK SLUIT OP 21 NOVEMBER 2015

Soos u weet, word daar van ouers / voogde van Koshuisgangers by Grey-Kollege Sekondêre Skool, verwagom ‘n Apteek rekening in Bloemfontein, te hê. Die vereiste is dat hierdie apteek aflewerings doen.

Die Brandwag Apteek, Tel. 051 444 2200 / Faks: 051 444 3917, sluit op 21 November 2015 a.g.v. verbouings en sal nie verder besigheid doen nie. Hulle gaan egter met al hulle bestaande kliente na MEDI BLOEM oorskuif.

U word vriendelik versoek om enige uitstaande rekeninge of herhaalbare voorskrifte wat u sou benodig, met Brandwag Apteek te bespreek.

Die keuse van ‘n apteek is u prerogatief, maar ons stel die volgende apteke voor. Hierdie apteke lewer af en is daarvoor bekend, dat hulle uitstekende diens lewer. Ons beveel aan dat u die apteke skakel om pryse te vergelyk rondom u seun se kroniese medikasie en u behoeftes.

Dear Parents / Guardians

BRANDWAG PHARMACY CLOSING DOORS ON 21 NOVEMBER 2015

It is essential for parents / guardians of hostel boys to hold an account at a pharmacy of their choice in Bloemfontein. The pharmacy must offer a delivery service.

The Brandwag Pharmacy, Tel. 051 444 2200 / Fax: 051 444 3917, will be closing its doors on 21 November 2015. Brandwag Pharmacy will no longer be operating as a chemist. They will move with all their existing clients to MEDI BLOEM PHARMACY.

Kindly contact the Brandwag Pharmacy to discuss any outstanding fees, or with regards to any repetitive prescriptions.

The choice of the pharmacy is your prerogative, as long as it offers a delivery service. We mention the following pharmacies and suggest that you call them for more information regarding the cost of your son’s chronic medication, etc.

U word vriendelik versoek om indien u enige veranderinge m.b.t die Apteek waar u voortaan ‘n rekening in Bloemfontein sal hê, aangebring het, die nodige veranderinge ook aan die Matrones van u seun se koshuis, deur te stuur:

Vriendelike groete
Grey-Kollege Koshuis-personeel

Kindly contact the relevant Matron as soon as you’ve made changes regarding any existing accounts:

Warm regards
Grey-College Hostel staff

Scroll Up
X