GREY KOLLEGE SEKONDÊR
PARALLELMEDIUMSKOOL VIR SEUNS

GREY COLLEGE SECONDARY
PARALLEL MEDIUM SCHOOL FOR BOYS

Krieketvelde & oefen-nette | Cricket fields & practice nets

Krieketvelde en oefen-nette: Grey spog met 23 sintetiese oppervlak krieketnette. Krieketwedstryde word op die GCB, Windmill Park-,Tommix- asook op die hoofvelde by die Grey College Oval gespeel.

Cricket fields and practice nets:  Grey has 23 synthetic surface cricket nets. Cricket matches are played on the GCB, Windmill Park, Tommix and at the Grey Collage Oval fields.

X