GREY KOLLEGE SEKONDÊR
PARALLELMEDIUMSKOOL VIR SEUNS

GREY COLLEGE SECONDARY
PARALLEL MEDIUM SCHOOL FOR BOYS

Visuele Kuns | Visual Art

PLEASE ENSURE THAT YOU ARE ON THE WHATSAPP GROUP, AS MOST OF THE WORK IS DISTRIBUTED VIA THAT GROUP. IF YOUR NUMBER HAS CHANGED, PLEASE SEND AN EMAIL WITH YOUR NAME, SURNAME, CLASS AND CELL NUMBER TO bmyburgh@gc.co.za

Gr.8

20 JULY 2020

Graad 8 Visuele Kuns(nie vir Musiekleerders nie)

Voltooi al die opdragte in jou boekie voor die September vakansie. Jou hoed moet Augustus by die huis voltooi word. Voeg asb. bewyse by wat wys dat jy self die hoed gemaak het.

Grade 8 Visual Arts(not for Music students)

Complete all the assignments in you booklet before the September holiday. Your hat has to be completed at home during August. Please attach proof that you made the hat yourself.

NOVEMBER ASSESSERING | ASSESSMENT

 

Gr.9

GR8 AND 9’S

Môre manne.
Probeer om al julle boekie werk teen einde Mei klaar te hê asb. Dan kan julle net op die prakties fokus.
Ons sal julle nog laat weet hoe die prakties aangedurf gaan word.
Sterkte vir julle en veral die manne wie se gesinne swaar kry.

 Good morning guys.
You need to complete your booklets by the end of May please.
You can then focus on your practical work.
We will let you know how this will be dealt with.
Good luck to all of you especially the boys who’s families are struggling.

20 jULY 2020

Graad 9 Visuele Kuns(nie vir Musiekleerders nie)

Voltooi alle aktiwiteite in jou boekie voor die September vakansie. Jou CD ontwerp moet teen 7 September ingehandig word. Voeg asb. bewyse by dat jy dit self gemaak het.

Grade 9 Visual Arts(not for Music students)

Complete all activities in your booklet before the September holiday. Your CD design must be handed in by 7 September. Please attach proof that you did the CD design yourself.

NOVEMBER ASSESSERING | ASSESSMENT

 

X