GREY KOLLEGE SEKONDÊR
PARALLELMEDIUMSKOOL VIR SEUNS

GREY COLLEGE SECONDARY
PARALLEL MEDIUM SCHOOL FOR BOYS

Leith-Huis Inwoners | New Residents of Leith House

Welkom in Leith-Huis vanaf Januarie 2019.   As Housemaster of Leith House, am joined by my wife, Nina, as well as our two children, Victor and Juanique.

Die volgende inligting is op die Grey-Kollege webblad (www.greycollegesecondary.com, Hostels, Leith House) beskikbaar wees:

Please familiarise yourself with the following information on the Grey webpage before January 2019

THERE ARE STANDARD CURTAINS IN EACH DORM

Each room will have to supply its own personal curtains if desired. As you will be sharing a room, please talk to your roommate about the curtains. No bedding issued. Please bring your own bedding (matrass cover(compulsory), fitted sheet, flat sheet, duvet, pillow, pillowcase etc.).  The hostel will provide a matrass, but you are welcome to bring your own matrass of the same size.  You may also bring a rug to put next to your bed. Please provide your own toiletries, toilet paper and towel.

Learners will move into their rooms:
Tuesday 8 Jan’19 (08:00 to 14:00) (21:00 Roll Call)

DAAR IS REEDS GORDYNE IN ELKE KAMER Persoonlike gordyne, indien verkies word deur ouers / voogde voorsien.  Aangesien daar twee leerders per kamer ingedeel word, moet ouers kommunikeer rondom die gordyne.  Leerders voorsien hul eie beddegoed, wat ‘n matras oortreksel(verpligtend), paslaken, laken, duvet, kussing, kussingsloop en bedmatjie, insluit. Matrasse word voorsien, maar leerders mag hul eie matrasse bring van dieselfde groote, indien verkies. Leerders voorsien hul eie toiletbenodighede, toiletpapier en handdoek.

Leerders meld aan:
Dinsdag 8 Januarie 2019 (08:00 tot 14:00) (21:00 appél)

School starts Wednesday 9 January 2019 @ 07:30

Please get your textbooks, etc. before 9 January 2019

Medies | Medical

  1. Siek seuns kom sien die matrone om 6h15 waarna sy self dr. afsprake maak.
  2. Ons verkies om van dr. Marx en Henn gebruik te maak asook Medi Boem Apteek.
  3. Sien asb nuwe vervoerbeleid.
  4. Ouers is welkom om die matrone in die verband te kontak
  1. Sick boys come to see the matron at 6h15 after which she will make the necessary dr. appointments.
  2. We prefer to make use of dr.Marx and Henn as well as Medi Bloem pharmacy.
  3. Please see new transport policy.
  4. Parents are welcome to contact the matron in this regard.

Verlof | Leave

Naweek verlofaansoeke sluit stiptelik om 18h00 op Woensdae. Laai asb Bordwell app af op Dinsdag 8 Januarie.

Application for weekend leave closes   at 18h00 on Wednesdays Please download Bordwell app on Tuesday 8 January.

Koshuiskamers | Hostel Rooms

Kamers moet netjies wees voor Skool

Merk asb die seuns se kleure

Beddegoed en matrasoortreksels is verpligtend ook in Leith huis.

Inspeksie sal op Dinsdae plaasvind

Rooms must be tidied before School.

Please mark all clothing

Bedding and matress covers are compulsory also in Leith house

Inspection will take place on Tuesdays.

Yskaste & Kitchens

Just To Help You: Curtains | Gordyne

Navrae | Enquiries

Mrs Nina van den Berg

Matron: 083 462 1639


X