GREY KOLLEGE SEKONDÊR
PARALLELMEDIUMSKOOL VIR SEUNS

GREY COLLEGE SECONDARY
PARALLEL MEDIUM SCHOOL FOR BOYS

Menu

Leith-Huis Inwoners | New Residents of Leith House

Welkom in Leith-Huis vanaf Januarie 2019.   As Housemaster of Leith House, am joined by my wife, Nina, as well as our two children, Victor and Juanique.

Die volgende inligting is op die Grey-Kollege webblad (www.greycollegesecondary.com, Hostels, Leith House) beskikbaar wees:

Please familiarise yourself with the following information on the Grey webpage before January 2019

THERE ARE STANDARD CURTAINS IN EACH DORM

Each room will have to supply its own personal curtains if desired. As you will be sharing a room, please talk to your roommate about the curtains. No bedding issued. Please bring your own bedding (matrass cover(compulsory), fitted sheet, flat sheet, duvet, pillow, pillowcase etc.).  The hostel will provide a matrass, but you are welcome to bring your own matrass of the same size.  You may also bring a rug to put next to your bed. Please provide your own toiletries, toilet paper and towel.

Learners will move into their rooms:
Tuesday 8 Jan’19 (08:00 to 14:00) (21:00 Roll Call)

DAAR IS REEDS GORDYNE IN ELKE KAMER Persoonlike gordyne, indien verkies word deur ouers / voogde voorsien.  Aangesien daar twee leerders per kamer ingedeel word, moet ouers kommunikeer rondom die gordyne.  Leerders voorsien hul eie beddegoed, wat ‘n matras oortreksel(verpligtend), paslaken, laken, duvet, kussing, kussingsloop en bedmatjie, insluit. Matrasse word voorsien, maar leerders mag hul eie matrasse bring van dieselfde groote, indien verkies. Leerders voorsien hul eie toiletbenodighede, toiletpapier en handdoek.

Leerders meld aan:
Dinsdag 8 Januarie 2019 (08:00 tot 14:00) (21:00 appél)

School starts Wednesday 9 January 2019 @ 07:30

Please get your textbooks, etc. before 9 January 2019

Medies | Medical

 1. Siek seuns kom sien die matrone om 6h15 waarna sy self dr. afsprake maak.
 2. Ons verkies om van dr. Marx en Henn gebruik te maak asook Medi Boem Apteek.
 3. Sien asb nuwe vervoerbeleid.
 4. Ouers is welkom om die matrone in die verband te kontak
 1. Sick boys come to see the matron at 6h15 after which she will make the necessary dr. appointments.
 2. We prefer to make use of dr.Marx and Henn as well as Medi Bloem pharmacy.
 3. Please see new transport policy.
 4. Parents are welcome to contact the matron in this regard.

Verlof | Leave

Naweek verlofaansoeke sluit stiptelik om 18h00 op Woensdae. Laai asb Bordwell app af op Dinsdag 8 Januarie.

Application for weekend leave closes   at 18h00 on Wednesdays Please download Bordwell app on Tuesday 8 January.

Koshuiskamers | Hostel Rooms

Kamers moet netjies wees voor Skool

Merk asb die seuns se kleure

Beddegoed en matrasoortreksels is verpligtend ook in Leith huis.

Inspeksie sal op Dinsdae plaasvind

Rooms must be tidied before School.

Please mark all clothing

Bedding and matress covers are compulsory also in Leith house

Inspection will take place on Tuesdays.

Yskaste & Kitchens

 • Slegs prefekte mag yskaste in kamers aanhou
 • Daar sal wel, op meriete, voorsiening gemaak word vir ‘n beperkte aantal van 4 kroeg yskassies in die kombuis areas op elke vloer. (skriftelike versoek word deur ouers vereis)
 • Agv van kragkostes sal R 800 per yskasie per jaar gehef word (8 mde x R100) vooraf betaalbaar op 8 Januarie by finansies
 • Bring bewys van betaling asb
 • Bring jou eie bord en eetgerei,sunlight en waslap. (merk dit asb)
 • Slegs 2 Tuckshops sal toegelaat word, teen ‘n vagestelde tarief per maand
 • Alle elektriese toerusting bv. waaiers yskaste word eers goedgekeur deur matrone, aangeteken in ‘n boek en gemerk met plakker
 • Only prefects are allowed to have a fridge in the room.
 • There will be limited space made available, on merit, for bar fridges in the kitchen area on every floor (4 per floor). (Written request from parents will be required)
 • Because of high electrical costs R800 will be charged per fridge per year (8 months R100) pre-paid on 8 January at the finance office
 • Please bring proof of payment
 • Bring your own plate, eating utensils, sunlight and cloth. (Mark it please)
 • Only 2 Tuckshops will be allowed, at a standard rent per month.
 • Al electrical appliances e.g. Fans and fridges will first be approved by matron registered in a book and mark with a sticker

Just To Help You: Curtains | Gordyne

 • Lengte van gordyne 150 cm (1.5 m) (soom ingesluit)
 • Breedte 2 bane van 100 cm (1 m) elk (voor ingetrek / geplooi)
 • OF een baan van 200 cm (2 m) breed
 • Length of curtains 150 cm (1.5 m) (seam included)
 • Width 2 drops of 100 cm (1 m) each (before gathered / pleated)
 • Alternatively one drop of 200 cm (2 m) wide

Navrae | Enquiries

Mrs Nina van den Berg

Matron: 083 462 1639


Scroll Up
X