GREY KOLLEGE SEKONDÊR
PARALLELMEDIUMSKOOL VIR SEUNS

GREY COLLEGE SECONDARY
PARALLEL MEDIUM SCHOOL FOR BOYS

Menu

LW / LS GR.10-12

Lewenswetenskap / Life Sciences gr.10-12

GR.10

TESTS / TOETSE

PRACTICAL TESTS / PRAKTIESE TOETSE

EXAMS / EKSAMENS

VIDEO CLIPS / VIDEO’S

HOMEWORK / HUISWERK

PRACTICAL INVESTIGATIONS / PRAKTIESE ONDERSOEKE

SCIENTIFIC METHODS / WETENSKAPLIKE METODES

GR.11

TESTS / TOETSE

PRACTICAL TESTS / PRAKTIESE TOETSE

EXAMS / EKSAMENS

VIDEO CLIPS / VIDEO’S

HOMEWORK / HUISWERK

PRACTICAL INVESTIGATION/  PRAKTIESE ONDERSOEKE

GR.12

TESTS / TOETSE

PRACTICAL TESTS / PRAKTIESE TOETSE

EXAMS / EKSAMENS

VIDEO CLIPS / VIDEO’S

HOMEWORK / HUISWERK

PRACTICAL INVESTIGATION / PRAKTIES ONDERSOEKE

  •  

EXAM GUIDELINES / EKSAMEN RIGLYNE

Scroll Up
X