GREY KOLLEGE SEKONDÊR
PARALLELMEDIUMSKOOL VIR SEUNS

GREY COLLEGE SECONDARY
PARALLEL MEDIUM SCHOOL FOR BOYS

Menu

Hoofgebou | Main Building

Die hoofgebou is in 1906 voltooi. Hierdie gebou huisves die skoolhoof se kantoor, administratiewe kantore, die rekenaarkamer asook die Reünie- en Trustkantore.

The main building was completed in 1906. This building houses the headmaster’s office, administrative offices, the computer room and offices of the Reunie and Trust.

Scroll Up
X