GREY KOLLEGE SEKONDÊR
PARALLELMEDIUMSKOOL VIR SEUNS

GREY COLLEGE SECONDARY
PARALLEL MEDIUM SCHOOL FOR BOYS

Maak `n sinvolle vakkeuse | Making sensible subject choices

Vakkeuse | Subject Choices

Selfkennis van Leerders | Learners' self-knowledge

Vakkeuses vir Graad 10, 11 en 12 | Choice of subjects for Grade 10, 11 and 12

Verdere inligting oor vakkeuses en beroepsrigtings

U kan gerus die volgende webtuiste raadpleeg:

www.gostudy.net

www.gostudy.mobi

X