GREY KOLLEGE SEKONDÊR
PARALLELMEDIUMSKOOL VIR SEUNS

GREY COLLEGE SECONDARY
PARALLEL MEDIUM SCHOOL FOR BOYS

Menu

Self-Medikasie | Medical Kit

Kennisgewing is ontvang dat Skole / Koshuise nie meer medikasie aan leerders mag verskaf nie.Ons stel voor dat u ‘n klein noodhulp sakkie vir u seun saamstel wat in sy kas toegesluit moet word en ook tydens toere gebruik kan word. Gebruik asb. u eie diskressie en neem u seun se kroniese medikasie en enige allergiese reaksies, in ag.

Alle medikasie moet in ‘n oorspronklike verpakking wees, kontroleer vervaldatums gereeld en hervul u seun se medikasie asb. elke kwartaal. Dit kanverpak wees in ‘n deurskynende plastiek houer of enige ander formaat. ‘n Lys wat elke item endie gebruik daarvan beskryf, sal handig wees. Die Matrones is ten alle tye beskikbaar om u seun te help.

Schools and Hostels received a notification regarding the dispensing of medication to Scholars. We suggest that you use your own discretion for the medical kit that needs to be locked up in yourson’s locker. It can also be used when on tour. Please keep your son’s chronic medications, allergic reactions, etc. in mind.

All medicine should be clearly marked and in original containers. Expiry dates should be checked and an inventory of stock should be done at the end of each term. A see through container may work well and it may be handy if you make a list with the items and how / when it should be used. The Matrons will always be available to assist.

Scroll Up
X