GREY KOLLEGE SEKONDÊR
PARALLELMEDIUMSKOOL VIR SEUNS

GREY COLLEGE SECONDARY
PARALLEL MEDIUM SCHOOL FOR BOYS

Menu

Murray-huis | Murray House

Murray-huis is vernoem na Ds. Andrew Murray wat ook die eerste rektor van Grey Kollege was. Hierdie koshuis is suksesvol opgeknap sonder enige verandering aan die historiese gebou se karakter.

Murray-huis huisves graad 8 en 9 seuns en is vernoem na die bekende Ds. Andrew Murray, die eerste rektor van Grey Kollege. Hierdie koshuis is opgeknap sonder om enige veranderings aan die majestieuse gebou se karakter te maak. Dit is ook ‘n Nasionale Monument.

Murray-huis het 2019 afgeskop met ‘n nuwe koshuisvader, assistent-koshuisvader en twee diensdoende personeellede aan die stuur van sake.
Mnr. Jannie Geldenhuys (Huisvader), mnr. Naresh Mahabeer (Assistent-Huisvader), mnr. Herman Naude en mnr. Wessel du Plessis het hulle deel van ons gedugte span in Murray-huis gemaak.
Ons het baie van ons aandag aan die instandhouding van ‘n baie ou, historiese gebou gegee.
Die koshuis se beddens is vervang en ons is in die proses om ook die boonste gang se vloer te vervang. Murray-huis bly die eerste hoofstuk van elke Grey-koshuisseun se loopbaan en ons streef daarna om elke jaar die seuns genoegsaam voor te berei op ‘n blink toekoms by Grey Kollege op akademiese-, kulturele-, sport- en geestelike vlak.

Murray House is named after Rev. Andrew Murray, the first rector of Grey College. This hostel was successfully renovated without changing the character of the majestic building.

Murray House for grade 8 and 9 boys is named after the Rev. Andrew Murray, the first rector of Grey College. This hostel was restored without changing the character of the majestic building in any way; it is also a National Monument.

Murray House kicked off 2019 with a new house father, new assistant house father and two other members of staff.
Mr. Jannie Geldenhuys (house father), Mr.Naresh Mahabeer (assistant), Mr. Herman Naudé and Mr.Wessel du Plessis all became part of the Murray House team.
Our focus for 2019 was set on the maintenance of this old, historic building.
The beds in the hostel were replaced and the process of replacing the floor in the top hallway is still ongoing.
Murray House will always be the first chapter in the life of a Grey hostel boy and we strive towards preparing the new boys each for for a great future at Grey College on an academic, cultural, sport and spiritual level.

Andrew Murray

1828 – 1917

Kontak | Contact

Jannie Geldenhuys

Huisvader: 073 269 5157

Mnr Naresh Mahabeer

Assistant Huisvader: 072 739 8434

Mnr Nico Venter

Inwonend: 083 300 6645

Mnr Anton Meyer

Inwonend: 082 560 0917

Mnr Herman Naudé

Inwonend: 076 941 5360

Mnr Rikus van Wyk

Inwonend: 072 699 8153
Scroll Up
X