GREY KOLLEGE SEKONDÊR
PARALLELMEDIUMSKOOL VIR SEUNS

GREY COLLEGE SECONDARY
PARALLEL MEDIUM SCHOOL FOR BOYS

MUSIEK/MUSIC GR.8,9

GR.8

Voltooi jou Basislyn assessering wat jy ontvang het in jou lêer op A4 papier. Almal moet die Drama assessering doen en dan doen jy KUNS OF MUSIEK afhangende van watter vak jy neem. Jy doen dus twee vraestelle in totaal.
Daar is geen aanlynklasse nie.
Maak asb. seker dat jy deel is van die Graad 8 SK WhatsApp groep. Die skakel is op die webwerf onder SK.

Complete your Baseline assessment as provided in your file on A4 paper. All students are to complete the Drama assessment and then you do EITHER VISUAL ART OR MUSIC depending on which subject you take. You therefore will complete two tests in total. There will be no online classes. Make sure you are part of the Grade 8 CA WhatsApp group. The link is on the website under CA.


WEEK 1: 1 – 5 MRT

LES 1 | LESSON 1

LES 2 | LESSON 2

 

 

GR.9

  • Please ensure that you are the year group for CA on WhatsApp.
  • Follow the link on the website. We do not have class groups.  If you need to ask something contact your class teacher in person.
  • Please remember your plastic file with 4 dividers when you return.
  • There will be no need for Zoom classes.
  • Maak asb. seker dat jy op die jaar groep is vir SK op WhatsApp.
  • Volg die skakel soos op die webwerf. Daar is nie klasgroepe nie. As jy iets wil vra kontak jou onderwyser in persoon.
  • Onthou asb. jou plastiese lêer met afskortings wanneer jy skool toe kom.
  • Dit is nie nodig vir Zoom lesse nie.

MUIEK / MUSIC: (NOT FOR ART STUDENTS)

15 – 19  FEB

WEEK 1 (15-19FEB)

LES 1 | LESSON 1

LES 2 | LESSON 2


WEEK 2 (22-26FEB)

LES 1 | LESSON 1

LES 2 | LESSON 2

X