GREY KOLLEGE SEKONDÊR
PARALLELMEDIUMSKOOL VIR SEUNS

GREY COLLEGE SECONDARY
PARALLEL MEDIUM SCHOOL FOR BOYS

Musieklokaal | Music Complex

Die musiekblok bestaan uit ‘n goed-toegeruste oefenkamer vir die koor en verskeie van die instrumentale groepe, terwyl individuele persone ook kan oefen in die kleiner oefenkamers. Daar is ook voorsiening gemaak vir diegene wat musiek as vak neem en praktiese klavieronderrig word aangebied, sowel as musiekteorie.

X