GREY KOLLEGE SEKONDÊR
PARALLELMEDIUMSKOOL VIR SEUNS

GREY COLLEGE SECONDARY
PARALLEL MEDIUM SCHOOL FOR BOYS

Menu

Opedag | Open Day

Opedag | Open Day Highlights

Watch our first ever live VIRTUAL OPEN DAY on Saturday, 4 July at 12:00. Click on the picture above!

Register on DigitvSA for free and watch these and other interesting videos about Grey College. 

If you missed the Open Day, you can have a look at these video’s.

Toesprake | Speeches

Hoogtepunte | Highlights

Ons hou jaarliks ‘n Opedag vir voornemende graad 8’s (meestal koshuisseuns) op die eerste Saterdag in Junie.

Ouers en seuns kry die geleentheid om ‘n toer van die kampus en in besonder die koshuis te neem.

Aansoekvorms is einde Februarie beskikbaar op die webtuiste. 

Aansoeke vir 2021 open op 20 April, en sluit op 31 Julie.

Ouers word normaalweg tussen September en Oktober per e-pos in kennis gestel of hul aansoeke suksesvol was.

Die kriteria vir toelating is gebaseer op akademiese prestasie, dissiplinêre geskiedenis by vorige skole en betrokkenheid, asook prestasie in sport, leierskap en kulturele aktiwiteite.

 

Grey College hosts an annual open day for prospective grade 8’s (mostly hostel boys) on the first Saturday in June. 

Boys and parents have the opportunity to take a tour of the campus, especially the hostel.

Application forms are available on the website at the end of February.

Applications open on 20 April and close on 31 July.

Boys are usually informed between September and October via email, if their applications were successful.

Criteria for admission are based on academic performance, disciplinary history at previous schools and involvement and performance in sport, leadership and cultural activities.

Opedag Registrasie | Open Day Registrations 6 June 2020

Scroll Up
X