GREY KOLLEGE SEKONDÊR
PARALLELMEDIUMSKOOL VIR SEUNS

GREY COLLEGE SECONDARY
PARALLEL MEDIUM SCHOOL FOR BOYS

Parents

Educational Ideal

Beheerliggaam

Ouerkomitee

Parent committees are elected when the son enters grade 8, and they serve for the full high school term until grade 12.  During this time they organise events to raise funds for the matric dance that they will host in grade 11.  They also raise funds for a gift to the school in grade 12.

Ouerkomitees word gekies wanneer die seun in graad 8 is en hulle dien vir die hele hoërskooltydperk tot aan die einde van graad 12. In hierdie tydperk reël hulle geleenthede om fondse in te samel vir die matriekdans wat hulle in graad 11 aanbied.   Hulle werf ook fondse vir ‘n geskenk wat in graad 12 aan die skool gegee word.

The contact details for the chairperson of each parent committee are as follows:

Grade

Chairperson

Contact details

Projects (Dates subject to change)

Convenors
8Werner Landman

0823364445

werner@thecoregroup.co.za

Annual program

Tineal Trethewey & Pieter Rossouw

9

Anne vd Vyver

0845480692

Annual program

Tania Smith & Naresh Mahabeer

10

Bernadine Venter

0796096857

bernadine.venter@bcdtravel.co.za

Annual program

Rudee Barker & Renee Cronje

11

Rene Theron

0824961410 

johannes.theron@liberty.co.za 

Annual program

Fritz Mynhardt & Marnie le Roux

12

Danie Fourie

0825782936 

danie@flexifinance.co.za 

Annual program

 

Craig Steyn & Verenie Albertse

Parent teams / Ouerspanne:

Thank you to all the parents who responded to the invitation to become a representative for a particular grade group to improve the communication between the parents and the school this year. The following parents (TBC) have been chosen to act as grade representatives and may be contacted to bring certain issues to the attention of the school if parents are reluctant to contact the school directly. / Baie dankie aan al die ouers wat gereageer het op die versoek om as graadverteenwoordigers hierdie jaar op te tree ten einde kommunikasie tussen die ouers en die skool te verbeter. Die volgende ouers (TBC) is geidentifiseer om as graadverteenwoordigers op te tree en ouers word uitgenooi om hierdie persone te kontak indien hulle nie kwessies persoonlik met die skool wil opneem nie.

 

Mothers who care / Ma’s wat omgee:

‘Ma’s wat omgee’, is ‘n landswye beweging, waar ouers bymekaarkom om vir hul skool te bid. Grey ma’s kom Maandae oggende om 07h30 bymekaar in die Raadsaal.  Enige ma van Grey is welkom om saam te kom bid. Ons hart is regtig om Grey as skool, met sy personeel en kinders, aan die Here op te dra.  Spesifieke versoeke vir gebed is ook welkom en bly in die groep.

 

Jakobus 5:16: “Die vurige gebed van die regverdige het groot krag”

Kalender

X