GREY KOLLEGE SEKONDÊR
PARALLELMEDIUMSKOOL VIR SEUNS

GREY COLLEGE SECONDARY
PARALLEL MEDIUM SCHOOL FOR BOYS

REGISTER HERE | REGISTREER HIER

CULTURE | KULTUUR
All learners from grade 8-12 who are interested in participating in any cultural activity during 2021, must register before Wednesday, 24 February at 17:00.

Alle leerders vanaf graad 8-12 wat belangstel om deel te neem aan ‘n kulturele aktiwiteit, moet registreer voor Woensdag, 24 Februarie teen 17:00.

CLICK HERE | DRUK HIER

MUSIC | MUSIEK
All learners from grade 8-12 who are interested in participating in any MUSIC activity during 2021, must register before Wednesday, 24 February at 17:00.

Alle leerders vanaf graad 8-12 wat belangstel om aan MUSIEK deel te neem, moet registreer voor Woensdag, 24 Februarie teen 17:00.

CLICK HERE | DRUK HIER

X