GREY KOLLEGE SEKONDÊR
PARALLELMEDIUMSKOOL VIR SEUNS

GREY COLLEGE SECONDARY
PARALLEL MEDIUM SCHOOL FOR BOYS

REK / ACCOUNTING GR.10-12

Rekeningkunde / Accounting gr.10-12

GR.10

HOMEWORK

GR.11

15  – 19 FEB AFRIKAANS

 • Maandag 15 Februarie
  Leer die finansiële state se vorm. 
  FINANSIëLE STATE gr 10
  Doen hersienings vraestel no 1.
  Hersieningsvraestel 1

 • Dinsdag 16 Februarie
  Memo van hersieningsvraestel 1 word uitgestuur.
  Merk jou werk en kontak enige onderwyser indien jy hulp benodig. 

 • Woensdag 17 Februarie
  Doen hersieningsvraestel 2
  Hersieningsvraestel 2

 • Donderdag 18 Februarie
  Memo van hersieningsvraestel 2 word uitgestuur.
  Merk jou werk en kontak enige onderwyser indien jy hulp benodig.

 • Vrydag 19 Februarie
  Lees module 1 oor Etiek
  REK Gr11 Module 1 Etiek CAPS
  Doen al die aktiwiteite volledig. 
  Handig Maandag in as assessering

15  – 19 FEB ENGLISH

 • Monday 15 February
  Study the form of the financial statements.
  FINANCIAL STATEMENTS grade 10
  Do revision paper 1.
  Revision paper 1

 • Tuesday 16 February
  Memo of revision paper one will be available.
  Mark your answers and contact your teacher if you have any questions.

 • Wednesday 17 February
  Do revision paper 2.
  Revision paper 2

 • Thursday 18 February
  Memo of revision paper 2 will be available.
  Mark your answers and contact teacher if you have any questions.

 • Friday 19 February
  Read module 1 on Ethics
  ACC Gr11 Ethics Module 1 CAPS – Copy – Copy  
  Do all the tasks.
  Hand in on Monday as a project.

GR.12

HOMEWORK

X