GREY KOLLEGE SEKONDÊR
PARALLELMEDIUMSKOOL VIR SEUNS

GREY COLLEGE SECONDARY
PARALLEL MEDIUM SCHOOL FOR BOYS

Menu

Skoolfooie | School Fees

School fees are adjusted every year. The pricing structure below indicates the suggested school fees for 2020. Please note that these fees do not include book or boarding fees. Skoolgelde word elke jaar aangepas. Die onderstaande tabel dui die skoolgelde vir 2020 aan. Let asseblief daarop dat hierdie gelde nie boekgelde of koshuisfooie insluit nie.

Bankbesonderhede | Banking details

Bank: Nedbank
Branch | Tak: 198 765
Acc. No. | Reknr: 112 920 6793
Ref No. | Verw: Learner No | Leerdernr.
PLEASE SEND PROOF: payments@gc.co.za

BETALINGSOPSIES | PAYMENT OPTIONS

TJEK | CHEQUE
IOP | EFT
KREDIETKAART | CREDIT CARD
SAMBA

NO PAYMENTS WILL BE ALLOCATED WITHOUT THE LEARNER NUMBER AS REFERENCE! | GEEN BETALINGS SAL SONDER DIE VERWYSINGSNOMMER AS VERWYSING GEALLOKEER WORD NIE!

Please find our annual, quartely and monthly payment structures below.

Annual Payment Structure 2020

Grade 8

ONCE OFF ANNUAL PAYMENT
R 32 050
00 /Annum
 • Payable by 20 March 2020
 • Discount of R1850 if the full amount is settled on 17 April
 • Reunion Fee Included
 • Payable Monthly
 • Payable Quartely

Grade 9 – 12

PAYABLE ANNUALLY
R 31 300
00 /Annum
 • Payable by 20 March 2020
 • Discount of R1850 if the full amount is settled on 17 April
 • Reunion Fee Included
 • Payable Monthly
 • Payable Quartely

Quarterly Payment Structure

Grade 8

PAYABLE IN ADVANCE OVER THE 1ST THREE QUARTERS
R 9 180
00 /Quarter
 • Includes R4500 deposit PAID
 • Payable by 20 March 2020
 • Payable by 12 June 2020
 • Payable by 18 September 2020
 • Payable Quartely

Grade 9 – 12

PAYABLE IN ADVANCE OVER THE 1ST THREE QUARTERS
R 10 435
00 /Quarter
 • No deposit required
 • Payable by 20 March 2020
 • Payable by 12 June 2020
 • Payable by 18 September 2020
 • Payable Quartely

Monthly Payment Structure

Grade 8

PAYABLE IN ADVANCE OVER 10 MONTHS
R 2 755
00 /Month
 • Payable Monthly
 • January to October 2020
 • Includes R4500 Deposit
Plus R4500

Grade 9-12

PAYABLE IN ADVANCE OVER 10 MONTHS
R 3 130
00 /Month
 • Payable Monthly
 • January to October 2020
 • No deposit required
Scroll Up
X