GREY KOLLEGE SEKONDÊR
PARALLELMEDIUMSKOOL VIR SEUNS

GREY COLLEGE SECONDARY
PARALLEL MEDIUM SCHOOL FOR BOYS

Skeinat | Science Block

The science centre comprises of eight laboratories for Chemistry, Physics and Biology tuition. These laboratories are equipped with the latest technology.
Die Wetenskapsentrum bestaan uit agt laboratoriums vir Chemie, Fisika en Biologie en die lokale is toegrus met die nuutste tegnologie

X