GREY KOLLEGE SEKONDÊR
PARALLELMEDIUMSKOOL VIR SEUNS

GREY COLLEGE SECONDARY
PARALLEL MEDIUM SCHOOL FOR BOYS

Sport

ADOLF SWIEGERS

Hoof van sport | Head of sport

Sport is sinoniem met die naam Grey Kollege. Ons kan met trots sê dat ons ‘n verskeidenheid van sportsoorte aanbied met wêreldklas-fasiliteite vir die ontwikkeling van sport en ons leerders. 

Sport is synonym with the name Grey College. We are proud to offer a wide variety of sports with world class facilities for the successful development of sport and our learners.
Participation is key to the success of Grey College.

Die mens se behoefte om te kompeteer en te presteer word duidelik wêrelwyd in sport weerspieël. Die kameraderie en plesier wat uit deelname aan sport voortspruit, is voor die hand liggend. Neem deel en word deel van die groter Grey-gemeenskap.

SPORT STAFF | PERSONEEL 2021

Activity | Aktiwiteit

Staff involved | Personeel betrokke

HEAD OF SPORT | HOOF VAN SPORT

ADOLF SWIEGERS

Athletics | Atletiek

HD van Heerden (hdvanheerden@gc.co.za )

M. van WykGrey/Oranje invitational meet, J. Hambsch,

V. Casling, Ms M. Cronjé, J. Geldenhuys, S. Matsoele, C. Meyer,
F. Reynders, M. Sieberhagen.

Chess | Skaak

L. Pringle (lpringle@gc.co.za)

E. Botha, R. Cronjé, M. Sieberhagen, P. van der Walt.

Cycling | Fietsry

J. van den Berg (juan@gc.co.za)

Ms. M. Cronjé, C. Steyn.

Cricket | Krieket

T. Wessels (twessels@gc.co.za)

R. Barker, M. Cronjé, S. Human, A. Meyer, W. Rochér, P. Rossouw,
F. Schoeman, T. Smith, A. Swiegers, H. Theron,

R. McLaren, R. van Wyk, W. Wessels.

DIRECTOR OF CRICKET:

A. Swanepoel (aswanepoel@gc.co.za)

Golf | Gholf

M. Janse van Rensburg (mjvrensburg@gc.co.za)

M. van Tonder.

Hockey | Hokkie

 

 

 

T. van der Spuy (tvdspuy@gc.co.za)

R. Barker, J. Bosch, M. Cronjé, Ms M. Cronjé, J. Combrinck,

C. Fourie, S. Greyvenstein, S. Human, A. Meyer, H. Naudé,

T. Smith, M. Stoltz, M van Wyk, L. Wilson.

DIRECTOR OF HOCKEY:
W. Coetzee (wcoetzee@gc.co.za)

Rugby

J. Geldenhuys (jgeldenhuys@gc.co.za)

H. Naude, S. Clarke, A.J. Brits, V. Casling,

M. Janse van Rensburg, L. Koekemoer, S. Matsoele, F. Pretorius,
S. Pretorius, F. Reynders, P. Rossouw, F. Schoeman, A. Smit,
T.C. Steyn, A. Swiegers, H. Theron, HD van Heerden, M. van Tonder, R. van Wyk, N. Venter, H. Vosloo, T. Wessels, W. Wessels. 

DIRECTOR OF RUGBY:

B. Joubert (bjoubert@gc.co.za)

Soccer | Sokker

S. Human (shuman@gc.co.za)

C. Fourie, C. Seekane.

DIRECTOR OF SOCCER:
M. Hlatshwayo (
mhlatshwayo@gc.co.za)

Squash | Muurbal

C. Fourie (cfourie@gc.co.za)

J. Bosch, J. Combrinck, H. Keyter, F. Reynders (league).

Swimming | Swem

L. van der Merwe (vdmerwel@gc.co.za)

H. Naudé, V. Vermeulen.

Cross-country, Biathlon, Triathlon, Laser run | Landloop, Tweekamp, Driekamp.

L. van der Merwe (vdmerwel@gc.co.za)

CM Liebenberg.

Table tennis | Tafeltennis

J. Bosch (jbosch@gc.co.za)

C. Fourie, Z. Issa, C. van Rooyen.

Tennis

M. van Wyk (mvanwyk@gc.co.za)

C. Meyer, M. Rothmann, M. Sieberhagen, M. van Wyk.

Water polo | Waterpolo

N. Venter (nventer@gc.co.za)

V. Casling, R. Cronjé, S. Human, F. Pretorius, F. Reynders.

Wrestling | Stoei

T.C. Steyn (csteyn@gc.co.za)

Non-representative schools sports co-ordinator | Buitesporte

L Koekemoer (luddo@gc.co.za)

X