GREY KOLLEGE SEKONDÊR
PARALLELMEDIUMSKOOL VIR SEUNS

GREY COLLEGE SECONDARY
PARALLEL MEDIUM SCHOOL FOR BOYS

Strawwe vir Oortredings in Grey Koshuise |
Penalties for Offences in Grey Hostels

NO KATEGORIE: VLAK 1 OORTREDINGS STRAFMAATREËL
1 Ligte aan na lights out (L) Verbeur selfoon vir 48 uur
2 Musiek in kamer te hard Verbeur selfoon vir 48 uur
3 Skoene vuil by ontbyt Verbeur selfoon vir 48 uur
4 Nie geskeer by ontbyt Verbeur selfoon vir 48 uur
5 Speel en lawaai in gange Verbeur selfoon vir 48 uur
6 Kamerdeur toe tydens studie Verbeur selfoon vir 48 uur
7 Rondloop in koshuis na ligte uit Verbeur selfoon vir 48 uur
8 Gesels tydens studie Verbeur selfoon vir 48 uur
9 Vloek/afstootlike taal Verbeur selfoon vir 48 uur
10 Nie op plek tydens studie nie Verbeur selfoon vir 48 uur
11 Balspel in koshuis Verbeur selfoon vir 48 uur
12 Laat opstaan Verbeur selfoon vir 48 uur
13 Laat vir studie Verbeur selfoon vir 48 uur
14 Selfoon nie afgeskakel en in kas tydens studie nie Verbeur selfoon vir 48 uur
15 Kamer slordig Verbeur 1 naweek uit
16 Gebruik van selfoon tydens studietyd Verbeur selfoon vir 1 week
17 Etes mis sonder toestemming Verbeur 1 naweek uit
18 Nie uit-teken nie Verbeur stads-verlof vir 1 week
19 Verkeerde kleredrag Verbeur 1 naweek uit
20 Onwettige gebruik van elektriese toerusting R50-00 boete en item word gekonfiskeer tot einde van die betrokke kwartaal
21 Sonder onderwyser se toestemming in ‘n ander koshuis wees Verbeur 2 naweke uit
22 Verkeerde selfoon ingee Verdubbel die straf
23 Misbruik van voertuie op skoolterrein Verbeur sleutels vir 2 weke
24 Bestuur van voertuie sonder bestuurslisensie Voertuig deur sekuriteit geskut tot wettige eienaar voertuig kom verwyder.
25 Sonder toestemming ‘n ander dorm as jou eie betree wanneer niemand teenwoordig is. Verbeur selfoon vir 1 week
KATEGORIE: VLAK 2 OORTREDINGS STRAFMAATREËL
26 Besit, inbring of rook van enige tabakprodukte, insluitend hookah (hubbley) en e-sigarette, in koshuis, enige skoolgebou of op terrein Verbeur 3 naweke uit Bywoning van 4 detensie sessies
27 Verlaat koshuis sonder toestemming maar steeds op terrein Verbeur 1 naweek uit Bywoning van 4 detensie sessies
28 Verlaat koshuis en skoolterrein sonder toestemming Verbeur 3 naweke uit Bywoning van 4 detensie sessies
29 Aanranding, boelie, teistering (fisies,kuber en verbaal) Verbeur 2 naweke uit Bywoning van 8 detensie sessies
30 Vandalisme in koshuis of enige ander deel van skool of op terrein Bywoning van 4 detensie sessies
Betaal vir herstel van skade
31 Besit, inbring of gebruik van alkohol in koshuis, enige ander deel van skool of op die terrein asook buite die grense van die skoolterrein indien steeds onder die jurisdiksie van die koshuis. Ondersoek en indien skuldig bevind, verbeur verblyfreg in koshuis
32 Diefstal of ongemagtigde “leen” van items Ondersoek en indien skuldig bevind, verbeur verblyfreg in koshuis en/of kriminele vervolging
33 Disrespek/uitdaging van gesagsfigure Verbeur 2 naweke uit Bywoning van 4 detensie sessies
KATEGORIE: VLAK 3 OORTREDINGS STRAFMAATREËL
34 Besit, inbring, verskaffing of gebruik van dwelms en steroïede in koshuis, enige ander deel van skool of op die terrein asook buite die grense van die skoolterrein indien steeds onder die jurisdiksie van die koshuis. Ondersoek en indien skuldig bevind, verbeur verblyfreg in koshuis en/ of kriminele vervolging
35 Onvanpaste seksuele gedrag Ondersoek en indien skuldig bevind, verbeur verblyfreg in koshuis en/of kriminele vervolging
36 Herhaaldelike (3x) oortreding van Vlak 2 oortredings Ondersoek en indien skuldig bevind – verbeur verblyfreg in koshuis en/ of kriminele vervolging waar van toepassing
BELANGRIKE KENNISGEWING
Die oortredings ten opsigte waarvan verblyfreg in koshuise verbeur kan word, is ook vervat in die skool se Gedragsreëls. Dit beteken dat sulke oortredings terselfdertyd onder die skool se Gedragskode hanteer kan word met die oog op skorsing uit die koshuis sowel as die skool.
Heraansoek vir toelating tot koshuise deur persone wat hul verblyfreg in koshuise verbeur het
Geskorste persone kan na ‘n tydperk van 12 maande weer aansoek doen vir toelating tot die koshuise.
Die applikant moet bewys kan lewer dat hy gedurende die 12-maande homself nie skuldig gemaak het aan enige relevante kategorie 2 of 3 tipe wangedrag nie.
Verwysings en getuigskrifte van instansies waar hy gedurende die tydperk van skorsing tuisgegaan het, asook aanbevelings van onderwysers kan gebruik word.
Dit staan die Skoolhoof en Huisvaders vry om ter enige tyd bogenoemde strawwe op te dateer en aan te pas.”
X