GREY KOLLEGE SEKONDÊR
PARALLELMEDIUMSKOOL VIR SEUNS

GREY COLLEGE SECONDARY
PARALLEL MEDIUM SCHOOL FOR BOYS

TEGNOLOGIE / TECHNOLOGY GR.8,9

Tegnologie / Technology gr.8,9

GR.8

HOMEWORK

GR.9

15 – 19 Februarie
Hoofstuk 2 (Bl. 17 – 24)
Eenheid 1: Kragte wat op structure inwerk.
Boegdheidstaak 2.2.
Eenheid 2: Sterkte van materiale onder die werking van kragte.

15 – 19 February
Chapter 2 (p. 17 – 33):
Unit 1: Forces and loads acting on structures.
Enabling task 2.2.
Unit 2: Strength of materials under the action of forces.


22 – 26 Februarie
Hoofstuk 2 (Bl. 25 – 33):
Eenheid 3: Eienskappe van konstruksiemateriale.
Hersienings oefening Bl. 31 – 33    

22 – 26 February
Chapter 2 (p. 25 – 33):
Unit 3: Properties of construction materials.
Revision exercise p. 31 – 33

X