GREY KOLLEGE SEKONDÊR
PARALLELMEDIUMSKOOL VIR SEUNS

GREY COLLEGE SECONDARY
PARALLEL MEDIUM SCHOOL FOR BOYS

Toetse | Tests

Toetse word deurlopend deur die jaar geskryf.  In die eerste en derde kwartaal word ‘n mini-eksamen geskryf.

Tests are written continually throughout the year.  In the first and third term, learners write a mini-examination.

X