GREY KOLLEGE SEKONDÊR
PARALLELMEDIUMSKOOL VIR SEUNS

GREY COLLEGE SECONDARY
PARALLEL MEDIUM SCHOOL FOR BOYS

Menu

Die Grey Handelsmerk | The Grey Brand

Grey Kollege is ‘n tradisieryke skool wat op 13 Oktober vanjaar, 165 jaar van uitnemendheid sal vier. 

Dit is ‘n sekondêre skool waar seuns van reg oor die land kom om parallelmediumonderrig te ontvang in die hartjie van die Vrystaat.  Afrikaans-en Engelssprekende seuns ontvang onderrig onder een dak, maar in aparte klaskamers vir hulle gerief en tot voordeel van hul akademie. 

Seuns, personeel en alumni word uitgeken deur die bekende Grey handskud wat wêreld wyd bekend is. 

Hier, presteer seuns op ‘n verskeidenheid van gebiede en word opgevoed om gebalanseerde individue te wees wat hul talente sal aanwend om uit te styg bo die res. 

Niks wat on waar is, is standvastig nie.

Vive La Grey!

Grey College is a school rich in traditions and will celebrate 165 years of excellence on 13 October this year. 

It’s a parallel medium secondary school where boys from all over the country come to be educated, in the heart of the Free State.  Afrikaans and English speaking boys receive tuition under one roof, but in separate classes for their own comfort and to the advantage of their academics. 

Boys, personnel and alumni are recognised by the famous Grey Handshake which is know worldwide. 

Here, boys can excel in a variety of fields and they are educated to be balanced individuals who will apply their talents to rise above the rest. 

Nothing is steadfast which is not true. 

Vive La Grey!

Vir interessante onderhoude en videos van die “lewe” hier by Grey Kollege, besoek gerus: | For interesting interviews and videos about “life” here at Grey College, please visit:

Sociale media platforms

Scroll Up
X