GREY KOLLEGE SEKONDÊR
PARALLELMEDIUMSKOOL VIR SEUNS

GREY COLLEGE SECONDARY
PARALLEL MEDIUM SCHOOL FOR BOYS

Visie | Vision

Visie

Om, van generasie tot generasie, as Suid-Afrika se beste sekondêre seunskool beskou te word, gemeet aan die beste ter wêreld.

Vision

To be regarded from generation to generation, as South Africa’s best secondary boys’ school, ranking amongst the best in the world.

X