GREY KOLLEGE SEKONDÊR
PARALLELMEDIUMSKOOL VIR SEUNS

GREY COLLEGE SECONDARY
PARALLEL MEDIUM SCHOOL FOR BOYS

Menu

Waardes | Values

Die algemene waardes wat Grey-seuns uitleef is:

 • Respect | Live and let live
  Respek | Leef en laat leef
 • Team | Grey in union
  Span | Grey in eenheid
 • Manners | Touch of class
  Maniere |’n tikkie ‘klas’
 • Courage | Grey "guts"
  Moed | Grey "guts"
 • Integrity | The truth makes you free
  Integriteit | Die waarheid maak jou vry
 • Tolerance | All for one & one for all
  Verdraagsaamheid | Almal vir een en een vir almal
 • Self-discipline | Grey spirit
  Selfdissipline | Grey-gees
Scroll Up
X